raadsleden, wethouders, burgemeesters, griffiers, gemeentesecretarissen en ambtenaren

Ondermijning en georganiseerde criminaliteit kan in elke gemeente voorkomen, en vraagt dus om blijvende aandacht van de gemeenteraad. Dat is een…

De serious game ‘Blik op Bestuur’ is een hulpmiddel om met elkaar, binnen raad of Staten, tussen volksvertegenwoordiging en college, ambtelijke…

Er komt een ‘basistoets integriteit’ voor bestuurders. Wethouders worden verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te hebben. En er wordt…

Met deze oproep richt een groep van zo’n dertig raadsleden, wethouders, burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers uit het hele land,…