Over Lokale Democratie

Deze website is een gezamenlijk initiatief van de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, wethouders, burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Partners

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VNG

Democratic Challenge

Nederlands Genootschap van Burgemeesters

Raadslid.nu

Vereniging van Griffiers

VGS

Wetshoidersvereniging