Over Lokale Democratie

Lokale-democratie.nl is het platform voor lokale bestuurders, volksvertegenwoordigers, ambtenaren en actieve inwoners die bestaande en nieuwe kennis, ervaringen en inzichten over versterking en vernieuwing van de lokale democratie willen delen en uitbouwen.

Het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie, van, voor en door gemeenten, bundelt projecten, ervaringen en kennis uit het hele land om gezamenlijk invulling te geven aan de doelstelling de lokale democratie en het lokaal bestuur te vernieuwen en versterken. De projecten, pilots en proeftuinen binnen Democratie in Actie worden systematisch geëvalueerd om toe te werken naar het antwoord op de vraag: wat werkt en wat niet? Democratie in Actie biedt praktische oplossingen, handvatten en handelingsperspectief aan gemeenten en gemeentelijke spelers.

 

 

Partners

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VNG

Nederlands Genootschap van Burgemeesters

Raadslid.nu

Wetshoidersvereniging

Vereniging van Griffiers

VGS