maatwerk

Ieder jaar presenteert de VNG-denktank een rapport op een actueel thema waarin de inzichten vanuit de gemeenten, de VNG en de wetenschap worden…

Gelijk speelveld. Dat is de titel van de publicatie over het leertraject ‘Overheidsparticipatie en Omgevingswet’. In dit traject is ervaring…

Wat heeft 3 jaar experimenteren met de Democratic Challenge opgeleverd? Dat staat centraal in de OMOOC Vernieuwing lokale democratie. In vijf…