Uitnodiging ontwerpsessies lokale democratie en bestuur

Auteur lokale-democratie.nlAfzender VNG & BZKDatum 14-05-2018

In juni organiseren we 6 ontwerpsessies over de lokale democratie en bestuur. We nodigen u uit om in gesprek te gaan over welke lokale opgaven om een bestuurlijke of democratische verandering vragen.

Wat gaan we doen?
Op steeds meer terreinen moeten gemeenten samenwerken met inwoners, bedrijven en instellingen om ingewikkelde vraagstukken op te lossen, zoals de transitie naar gasloze wijken, veiligheid op straat, met werkgelegenheid en meer sociale cohesie in de wijk. Die samenwerking vraagt om een andere manier van werken. Een nieuw democratisch samenspel, met andere rollen en vaardigheden.

Elke gemeente worstelt weleens met vragen als:
• Hoe betrekken we afzijdige bewoners bij een besluitvormingsproces?
• Hoe geven we zowel de raad als (actieve) bewoners een betekenisvolle rol bij het afwegen van verschillende belangen? 
• Hoe zorgen we voor een goede toerusting van raadsleden en de raad?

Wij werken graag samen met u aan deze democratische vragen en uitdagingen. Tijdens de ontwerpsessies praten we over de lokale maatschappelijke opgaven die spelen in uw gemeente en de democratische en bestuurlijke uitdagingen die daarbij horen. We geven samen invulling aan een aantal projecten voor, door en met gemeenten, waarmee we medio oktober van start gaan.

Wie zijn wij?
De VNG, het ministerie van BZK  de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en griffiers en andere partners werken samen aan het ondersteunen van een sterke lokale democratie in Nederland. De inhoud geven we samen met partners, gemeenten en bewoners vorm. Meer lezen? Kijk op Democratie in Actie

Voor wie?
Deze uitnodiging is bedoeld voor raadsleden, lokale bestuurders, griffiers, gemeentesecretarissen, ambtenaren en betrokken bewoners. In het najaar willen samen aan de slag met een aantal inhoudelijke projecten, die we tijdens de ontwerpsessies en in de periode daarna invulling geven.

Wanneer en waar?
Zie hieronder een overzicht van de locaties, data en tijden van de zes bijeenkomsten.

Regionale ontwerpsessies
Regio Plaats Datum Tijd Locatie
Noordoost Assen 28 juni 14:00-17:00 volgt
Noordwest Haarlem 21 juni 09:30-12:30 volgt
Midden-oost Arnhem 22 juni 14:00-17:00 volgt
Midden-west Utrecht 14 juni 09:00-12:00 volgt
Zuidoost Venlo 29 juni 14:00-17:00 volgt
Zuidwest Breda 3 juli 14:00-17:00 volgt

Aanmelden voor een ontwerpsessie? Stuur een e-mail naar: D-loket@VNG.nl en geef aan in welke stad u aansluit.