U bent hier

regelbelemmering knelpunten

Moeizaam combineren

Peter Broekmans is mede-eigenaar van Rendiz, een sociale onderneming die in Noord-Limburg meerdere bedrijven heeft met een maatschappelijke doelstelling. Broekmans heeft er een 'kerstboom' van bv's en stichtingen voor moeten optuigen, maar vindt dat niet het grootste probleem. Hij heeft meer last van wetten en regels – en van controleurs – die hem belemmeren de zorg goedkoper te maken.

Kleine scholen

In krimpgebieden daalt het aantal kinderen snel. Nogal wat basisscholen moeten daardoor de deuren sluiten. Soms verzetten bewoners zich daartegen. Zeven ouderverenigingen namen het initiatief tot een Kleine Scholen Coöperatie. Vooralsnog lijkt het geen oplossing.

Een 'ja mits' mentaliteit

Plooien is misschien wel het belangrijkste onderdeel van het werk van ideeënmakelaar Marijke Sterkenburg van de gemeente Zwolle. Een maatschappelijk initiatief mag niet verloren gaan door 'het mag niet'.

Bureaucratie en initiatief

Bewoners van Alkmaar runden al sinds 1988 wijkboerderij d'Oosterhout. De vrijwilligers kregen steeds meer last van regelbelemmeringen. Of beter gezegd: vermeende regelbelemmeringen, zo blijkt uit een onderzoek van de Kafkabrigade. Wijkboerderij d'Oosterhout is een kinderboerderij en multifunctioneel centrum ineen, in de Alkmaarse 'aandachtswijk' Overdie. Structurele subsidie heeft de wijkboerderij nooit gehad. De actieve bewoners moesten het hebben van projectsubsidies, inkomsten uit verhuur en horeca en vooral van vrijwillige inzet.

De voorjaarsactie: regels opruimen

Ondernemende bewoners die buurthuizen en het groen beheren. Sociale ondernemers die evenementen organiseren in een park en een braakliggend terrein ontwikkelen. Het zijn voorbeelden van maatschappelijk initiatief die de overheid toejuicht om de participatiesamenleving mogelijk te maken. Tegelijkertijd lopen de initiatieven vast in allerlei wetten, regels en procedures van diezelfde overheid. Zo blijkt uit gesprekken met initiatiefnemers.

Kleine Scholen

In krimpgebieden daalt het aantal kinderen snel. Nogal wat basisscholen moeten daardoor de deuren sluiten. Soms verzetten bewoners zich daartegen. Zeven ouderverenigingen namen het initiatief tot een Kleine Scholen Coöperatie. Vooralsnog lijkt het geen oplossing.

Winst als middel

Groot-Brittannië kent de Community Interest Company, een rechtsvorm voor sociale ondernemingen. Het platform Social Enterprise NL pleit voor iets soortgelijks in Nederland. Social Enterprise NL volgt de definitie van de Europese Unie voor de sociale onderneming. Sociale ondernemingen nemen een positie tussen de overheid, commerciële bedrijven en charitatieve instellingen.

Wetten, richtlijnen, interpretaties

Al jaren vindt de overheid dat er in de zorg meer ruimte moet zijn voor vrijwilligers en mantelzorgers. Maar als de overheid dat zo graag wil, waarom geeft diezelfde overheid dan in wet- en regelgeving niet de ruimte om deze beleidswens mogelijk te maken? Vilans onderzocht het in opdracht van het ministerie van VWS. En kwam tot opmerkelijke conclusies.

Net binnen de wet

Buurthuis ONS in Geeren-Zuid is niet zomaar een buurthuis in Breda, het is een regelluwe zone. Bijstandsgerechtigden werken er in coöperatief verband als ondernemers. De gemeente zoekt zo veel mogelijk ruimte in de wet om het initiatief te stimuleren.