U bent hier

Buurtbudgetten

Burgers en overheidsgeld

Budgetmonitoring betekent in veel steden een omslag in het denken van zowel burgers als overheden. Bestuurders beslissen in de regel over de begroting en ambtenaren voeren de regelingen die daarmee samenhangen uit. In de praktijk is bij buurtbewoners lang niet altijd duidelijk hoe en waarom dat gebeurt. Ze ‘krijgen’ soms geld voor projecten, waaraan bepaalde voorwaarden zijn verbonden en ze moeten daarover verantwoording afleggen. De overheid bepaalt de regels en beslist waar het geld naartoe gaat.

Referenda verkleinen ‘kloof’ niet

Het gedrag van ambtenaren is bij het verkleinen van de vermeende kloof tussen burger en bestuur van cruciaal belang. En wie denkt dat referenda de gevoelde afstand tussen politiek en burger verkleinen, komt van een koude kermis thuis. Buurtbudgetten daarentegen blijken een beter middel, mits buurten ook echt zeggenschap hebben over de besteding ervan.

 

Beslismogelijkheden