U bent hier

Burgerinitiatieven

Wereldkaarten van buurtbewoners

Migratie en urbanisering zijn belangrijke thema's in de 21ste eeuw, al was het maar omdat in de komende tien jaar nog eens 1 miljard mensen naar de stad gaan verhuizen. Veel buurtbewoners, ook die in Nederland zijn geboren, hebben internationale verwantschappen. Door die verwantschappen samen te verkennen en in beeld te brengen, verbinden we het hyperlokale aan de internationale dimensie die bewoners in hun levens en hun buurt hebben. Meestal gaat migratie over problemen, maar je kunt er ook iets moois van maken.

Burgerinitiatieven kunnen niet zonder representatieve democratie

Has Bakker 1 augustus 2015:

Burgerinitiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond, de representatieve democratie staat onder druk. Het lijkt steeds meer een populariteitswedstrijd tussen participatiesamenleving en de formele democratie, maar de realiteit is dat ze allebei nodig zijn.

Maatschappelijk Aanbesteden

In het Oosten van Nederland kennen ze het woord nog steeds: “Noaberschap”. Het is de gemeenschap zelf die (deels)  invulling geeft aan bijvoorbeeld de maatschappelijke zorg voor buren en de naaste omgeving.