U bent hier

Aansprakelijkheid: Overheid en burgerinitiatief

Overheid en burgerinitiatief: omgaan met aansprakelijkheid

Burgers willen de ruimte om zelf vorm te geven aan hun leefomgeving. Overheden willen die ruimte graag geven, vanuit het besef dat ze niet bij machte zijn om alles te organiseren en te regelen. De wensen van overheden en burgers sluiten dus goed op elkaar aan, zo lijkt het. Maar de dagelijkse praktijk laat zien dat het zo eenvoudig niet ligt. Want hoe geef je als overheid verantwoord ruimte aan burgerinitiatieven? Belangrijke vragen daarbij zijn wie waarvoor verantwoordelijk is en wie welk risico loopt.