U bent hier

Initiatiefnemers

Burgers en overheidsgeld

Budgetmonitoring betekent in veel steden een omslag in het denken van zowel burgers als overheden. Bestuurders beslissen in de regel over de begroting en ambtenaren voeren de regelingen die daarmee samenhangen uit. In de praktijk is bij buurtbewoners lang niet altijd duidelijk hoe en waarom dat gebeurt. Ze ‘krijgen’ soms geld voor projecten, waaraan bepaalde voorwaarden zijn verbonden en ze moeten daarover verantwoording afleggen. De overheid bepaalt de regels en beslist waar het geld naartoe gaat.

Boter bij de vis

Geen woorden maar daden. Wat gaan we nu doen met de nota Ruimte voor Maatschappelijk Initiatief van wethouders Ivens en Choho? Daarover ging het over op een vrolijk democratische avond in Pakhuis de Zwijger, georganiseerd door een vijftal betrokken Amsterdammers.

Koken voor de buurt

Journalist had hij willen worden, maar in Israël vond hij de pers zo weinig objectief, dat hij een baantje bij zijn oom in de broodjeszaak nam. Lang geleden kwam hij voor de liefde naar Nederland. Isam Nadaf kookt sinds maart 2015 in buurthuis De Horizon in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam. Hij is sociaal ondernemer. ‘Ik ben blij als ik iets goeds kan doen voor deze buurt.’ Zijn bedrijf zal loonvormend worden, maar niet meteen.

Burgertop Amsterdam één dag denkkracht voor de stad

In dit rapport leest u vanuit welke gedachte het initiatief voor een Burgertop Amsterdam tot stand is gekomen (pagina’s met groene band), hoe de organisatie te werk is gegaan (pagina’s met blauwe band) en wat de uitkomsten van de dag zelf zijn (pagina’s met rode band). Er staan ook leerpunten in en aanbevelingen voor een volgende top.

De maatschappelijke stand van het land

In Nederland groeit een nieuwe topsector: duizenden bewonersinitiatieven, ondernemende communities, wijkondernemingen en social Enterprises produceren maatschappelijke waarde en versterken de lokale economie. Deze producenten van maatschappelijke waarde worden zichtbaar in de MAEXchange, een instrument van Kracht in Nederland, dat de impact van het maatschappelijk initiatief zichtbaar maakt en investeren in de sector van initiatieven bevorderd. De eerste Maatschappelijke stand van het Land, een analyse van de waarde van de 700 aan de MAEXchange genoteerde initiatieven.

Aftermovie Democratic Challenge festival

Maandag 5 oktober vond in De Nieuwe Stad (het terrein van de voormalige Prodentfabriek) in Amersfoort het Democratic Challenge Festival plaats. Op deze dag is eens te meer gebleken dat de beweging naar nieuwe lokale democratie alsmaar groter en groter wordt. 400 bezoekers, 99 experimenten, 40 workshops, een “veiling” van democratische experimenten én collegetours met zowel David van Reybrouck als minister Ronald Plasterk maakten de dag tot een groot succes!

Verslag Landelijke kennis- en inspiratiebijeenkomst bewonersbedrijven: Passie, waarde en lokaal ondernemen met de buurt

Welkom in intrigerend bewonersbedrijf Het Bruishuis in Arnhem. Met flair en een flinke dosis dossierkennis ontvangt dagvoorzitter Natasja van den Berg iedereen op de landelijke bijeenkomst van bewonersbedrijven. Het eetcafé zit vol met ruim 60 waardecreërders, voor de helft ‘bewoners met passie’ en daarnaast ‘mensen die daar iets professioneels mee doen’ zoals maatschappelijke middenvelders en ambtenaren. Gebroederlijk gaan zij deze donderdagmiddag een gemeenschappelijk ecosysteem ontwikkelen waarin geleerde lessen van bewonersbedrijven gedeeld en verspreid kunnen worden.

Presentatie Resultaten van het onderzoek ‘Kennis-ontwikkeling experiment bewonersbedrijven’

Reinout Kleinhans van het OTB-TU Delft presenteert tijdens de Landelijke kennis- en inspiratiebijeenkomst bewonersbedrijven op 24 september 2015, de resultaten van het onderzoek ‘Kennis-ontwikkeling experiment bewonersbedrijven’, uitgevoerd in samenwerking met het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) en het Ministerie van BZK.

Gerelateerde documenten:

Project Kennisontwikkeling Experiment Bewonersbedrijven

BUUV - Haarlem Marktplaats voor en door bewoners

BUUV is een laagdrempelige marktplaats voor informele zorg en hulp. Op de website bieden bewoners van Haarlem diensten aan zonder dat daar direct iets tegenover staat. Dat kan van alles zijn: boodschappen, klusjes, gezelschap of begeleiding naar de dokter.

Wie stuurt de sociale wijkteams?

Wat is de rol van burgers bij sociale wijkteams? Zijn zij meer dan kritische consumenten? Besluiten ze mee wie er in het team komen? En over de prioriteiten van het team? Spelen ze een rol in de verantwoording?

Pagina's