U bent hier

Experts / Doe-democratie

Een derde weg ter bevordering van burgerinitiatieven?

Dit onderzoek kijkt specifiek naar professionele normen en aansprakelijkheidsvraagstukken bij burgerinitiatieven. Het verkent mogelijkheden om initiatiefrijke burgers die handelen vanuit het samenlevingsbelang, niet te laten opdraaien voor eventuele schade. En het onderzoekt of regels zo kunnen worden aangepast dat deze burgers in het publieke domein op dezelfde manier goed burgerschap mogen tonen als in het privédomein, zonder dat wet- en regelgeving in de weg staan.

Ubuntu: ik ben omdat wij zijn

Toen mijn goede vriend Godian Ejiogu me vroeg of ik een ondernemerschapstraining aan de groep West-Afrikaanse vrouwen in Amsterdam Zuidoost wilde geven, had ik zo mijn twijfels. Ik had twee trainingen collectief ondernemerschap ontwikkeld met vrouwen van diverse herkomst en ik ben al 20 jaar ondernemer, maar toch aarzelde ik. Snapte ik voldoende wat deze vrouwen nodig hadden? Had ik genoeg netwerk in Zuidoost dat hen kon ondersteunen? Er waren veel onderlinge conflicten en het opleidingsniveau was heel divers: van laaggeletterd tot universitair.

De maatschappelijke stand van het land

In Nederland groeit een nieuwe topsector: duizenden bewonersinitiatieven, ondernemende communities, wijkondernemingen en social Enterprises produceren maatschappelijke waarde en versterken de lokale economie. Deze producenten van maatschappelijke waarde worden zichtbaar in de MAEXchange, een instrument van Kracht in Nederland, dat de impact van het maatschappelijk initiatief zichtbaar maakt en investeren in de sector van initiatieven bevorderd. De eerste Maatschappelijke stand van het Land, een analyse van de waarde van de 700 aan de MAEXchange genoteerde initiatieven.

Aftermovie Democratic Challenge festival

Maandag 5 oktober vond in De Nieuwe Stad (het terrein van de voormalige Prodentfabriek) in Amersfoort het Democratic Challenge Festival plaats. Op deze dag is eens te meer gebleken dat de beweging naar nieuwe lokale democratie alsmaar groter en groter wordt. 400 bezoekers, 99 experimenten, 40 workshops, een “veiling” van democratische experimenten én collegetours met zowel David van Reybrouck als minister Ronald Plasterk maakten de dag tot een groot succes!

BUUV - Haarlem Marktplaats voor en door bewoners

BUUV is een laagdrempelige marktplaats voor informele zorg en hulp. Op de website bieden bewoners van Haarlem diensten aan zonder dat daar direct iets tegenover staat. Dat kan van alles zijn: boodschappen, klusjes, gezelschap of begeleiding naar de dokter.

Leeuwarden als kraamkamer van Nederland

Leeuwarden hoorde, samen met Enschede, tot de eerste gemeenten die een sociaal wijkteam op de kaart zetten. Dat gebeurde in 2008 in de wijk Heechterp-Schieringen, zo ongeveer de grootste achterstandswijk van het land. Hier wilde men een integraal werkend team aan het werk zetten dat dwars door alle instellingskokers en bureaucratische belemmeringen met wijkbewoners aan de slag zou moeten gaan. De aanpak werd al snel spraakmakend.

Harry Visser: ‘In buurthuis De Erker is iedereen belangrijk’

‘De man met de bezem en de vrouw in het bestuur, bij ons is iedereen even belangrijk,’ zegt Harry Visser. Met ruim 50 vrijwilligers houdt hij buurthuis De Erker in Schiedam West open voor zo’n 500 bezoekers per week. Van 8 uur ’s ochtends tot 12 uur ’s nachts zijn er activiteiten zoals bingo, taalles en een schilderclub. Er is een buurtbibliotheek, een computer- en een discoruimte. Over de huur van 82.000 Euro wordt onderhandeld met de gemeente Schiedam.

Participeren door waarderen (korte versie)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties faciliteert meerdere experimentenprogramma's voor de transitie naar meer doe-democratie.

In deze film worden spanningsvelden en oplossingsrichtingen belicht op het thema 'Gemeenschapsmunten'.

Video: Participeren door waarderen (korte versie)

Participeren door waarderen (lange versie)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties faciliteert meerdere experimentenprogramma's voor de transitie naar meer doe-democratie.

In deze film worden spanningsvelden en oplossingsrichtingen belicht op het thema 'Gemeenschapsmunten'.

Video: Participeren door waarderen (lange versie)

Participeren is Kunnen, Willen en Gevraagd Worden

Waarom worden mensen actief in hun buurt? Waarom melden ze zich aan als vrijwilliger? Waarom starten ze een maatschappelijk initiatief? Uit onderzoek blijkt dat drie factoren een belangrijke rol spelen: capaciteit, motivatie en invitatie. Of anders gesteld: kunnen, willen en gevraagd worden.

Pagina's