U bent hier

Presentatie advies Sturen en verbinden

Presentatie advies Sturen en Verbinden

Op donderdagmiddag 1 oktober jl. presenteerde Jacques Wallage in het Haags Historisch Museum het Rob-advies 'Sturen én verbinden'. Het advies gaat over de organisatie en werkwijze van de Rijksoverheid. De Raad voor het openbaar bestuur concludeert dat de huidige hiërarchische organisatie van de Rijksoverheid de aanpak van veel complexe vraagstukken in de weg zit. Die vragen om een andere, meer verbindende aanpak. Vanuit een centraal punt sturen en controleren is niet meer van deze tijd. In het rapport stelt de ROB dan ook dat de Rijksoverheid aan groot onderhoud toe is en meer verbindingen dient te leggen met burgers en organisaties.  Dit alles betekent volgens de Raad niet dat er helemaal niet meer gestuurd moet worden. Sturen en soms stevig optreden blijven ook nodig. Maar de aanpak van veel complexe vraagstukken vergt daarnaast juist een nieuwe, meer verbindende aanpak. De Rijksoverheid moet leren effectief te schakelen tussen ‘sturen én verbinden’.

Samenvatting aanbevelingen
De politieke sturing, de ambtelijke ondersteuning en de politiek-ambtelijke verhoudingen moeten volgens de Raad met gerichte acties worden aangepakt. Deze worden in het advies aan de hand van de volgende vier aanbevelingen nader beschreven:

1. Meer eenheid
Er dient meer eenheid te komen in het functioneren van het kabinet. Dit geldt in de eerste plaats voor de ministerraad. Het accent moet minder liggen op ieders individuele opgaven en portefeuille. Om de eenheid te bevorderen adviseert de Raad onder meer om de positie van de minister-president te versterken en de omvang van het kabinet te beperken.
2. Meer kwaliteit
De afgelopen jaren was er veel aandacht voor een kleinere overheid. De Raad vindt het nu tijd om de aandacht te richten op verhoging van de kwaliteit van de Rijksdienst en minder te focussen op het nog verder reduceren van de omvang. De Raad doet vier voorstellen om de kwaliteit te verhogen: harmoniseer de rijksdienst, geef meer ruimte aan leren en ontwikkelen, flexibiliseer de organisatie en verstevig de rol van de Algemene Bestuursdienst.
3. Meer tegenspraak en kennisdeling
Er dient voldoende ruimte te zijn voor ambtenaren om hun opvattingen over beleidsonderwerpen te uiten, ook als hun boodschap een lastige is. Verder is de Raad er voorstander van dat ambtenaren hun opvattingen kunnen geven in het parlement, juist in voortrajecten van beleid. Zo kunnen ze de informatiepositie van Kamerleden versterken.
4. Meer aandacht voor de kwaliteit van het veranderproces
Eerdere verbeteringsvoorstellen voor het functioneren van de overheid, gaven geen zekerheid over het uitvoeren ervan. Er is maar weinig echte verandering tot stand gekomen. Daarom vraagt de Raad speciale aandacht voor het veranderproces en voor de verankering ervan in de politiek. Er is politieke wil nodig en een langjarig leerproces om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen.

Relevante documenten:

Toespraak Jacques Wallage

Advies Sturen en verbinden

Relevante artikelen:

Adviesraad: ‘Meer macht naar de minister-president’

Politiek en ambtelijk Den Haag moeten op de schop

Advies: geef ambtenaren het recht op kritiek en spreekrecht in de Kamer

Advies ROB: Minder ministers en sterkere premier

Meer informatie:

Nieuwsbericht ROB

 

Foto: 
Arenda Oomen / ROB