U bent hier

Democratic Challenge Festival

Afbeelding opening Democratic Challenge festival

Maandag 5 oktober vond in De Nieuwe Stad (het terrein van de voormalige Prodentfabriek) in Amersfoort het Democratic Challenge Festival plaats. Op deze dag is eens te meer gebleken dat de beweging naar nieuwe lokale democratie alsmaar groter en groter wordt. 400 bezoekers, 99 experimenten, 40 workshops, een “veiling” van democratische experimenten én collegetours met zowel David van Reybrouck als minister Ronald Plasterk maakten de dag tot een groot succes!

Agenda Lokale Democratie

BZK heeft een systeemverantwoordelijkheid voor het democratische bestel. In dit kader is op 5 januari jl. de Agenda Lokale Democratie (hierna: ALD) aangeboden aan de Kamer. In de ALD staat o.a. beschreven hoe maatschappelijke en politieke ontwikkelingen maken dat er verschillende tekortkomingen zijn ontstaan (én kansen worden gemist) op het niveau van de lokale democratische praktijk. De Democratic Challenge (hierna:DC)  is één van de maatregelen uit de ALD. Doel van de DC is middels een brede maatschappelijke oproep experimenten op het gebied van de lokale democratie verder te brengen. Op 10 juli sloot de inschrijving en hadden maarliefst 99 experimenten zich aangemeld! Ook een groot aantal gemeenten diende een experiment in.

400 deelnemers

Naast de deelnemende experimenten was het festival natuurlijk bedoeld voor alle democratische vernieuwers van Nederland. Samen hebben zij op het festival gewerkt aan de lokale democratie van de toekomst. Bestuurders, ambtenaren en particuliere initiatiefnemers vonden elkaar tijdens verschillende sessies én op de beursvloer waar alle 99 deelnemende experimenten aan de DC te vinden waren.

De beursvloer waar mobiles hingen met posters van alle deelnemende experimenten

99 Experimenten

De deelnemende experimenten komen zoals gezegd uit het hele land. Op onze site http://democraticchallenge.nl/experimenten/ staat een landkaart met alle experimenten. Hier vind je ook aanvullende informatie én kan je meedenken met de verschillende deelnemers. Kijk snel of er in jouw gemeente ook wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van democratie!

40 workshops

Op - en rondom - het fabrieksterrein waren 15 locaties (waaronder een aantal boten, een bus en een caravan) waar workshops, projectgarages, colleges en andere bijzondere ontmoetingen plaatsvonden. Een aantal workshops was gericht op het beleven van een nieuwe democratische ervaring (hoe voer je bijvoorbeeld een sociocratisch gesprek?). Ook waren er informatieve sessies; deze waren bedoeld om handvaten te bieden voor de aanwezige vernieuwers. Zoals workshops over hoe men gezamenlijk een coöperatie kan starten of op welke wijze crowdfunding benut kan worden om democratische innovatie mogelijk te maken.

Collegetour

In de grote plenaire zaal vonden twee collegetours plaats. Zowel David van Reybrouck als Minister Plasterk gingen met aanwezigen in de zaal in gesprek over de vraag hoe het beter kan in onze (lokale) democratie. Allebei de collegetours zijn integraal terug te vinden op onze site.

Democratische veiling

Zo’n 20 deelnemende experimenten hadden een hele concrete hulpvraag voor de Democratic Challenge: help ons een pilotgemeente vinden! In die gevallen is de innovatie reeds uitgedacht maar was men enkel nog op zoek naar een gemeente met lef om het projectidee in de praktijk te brengen. Hiervoor werd op het festival de democratische veiling (setting à la Dragons’ Den) georganiseerd. In 4 ronden hadden verschillende panels van burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, raadsgriffiers én raadsleden een breed scala aan experimenten voor het uitzoeken. Uiteindelijk vonden op deze wijze maarliefst 18 experimenten een gemeente die met hen in zee wilde! Een prachtig resultaat. Wij gaan nu bezien of deze experimenten in de praktijk daadwerkelijk de nodige democratische vernieuwing tot stand weten te brengen.

 Één van de panels in actie

Contactgegevens uitwisselen na een match

Publicatie

Ook werd op het festival een publicatie uitgereikt. Hierin staan alle experimenten beschreven en geven verschillende wetenschappers en initiatiefnemers hun visie op democratische vernieuwing. Uiteraard is deze publicatie terug te vinden op onze site.

Tot slot

De volgende fase van de DC is gericht op het ondersteunen van de experimenten, het leren door, maar ook vooral het leren van de experimenten door middel van wetenschappelijke reflectie. Deze reflectie maakt deel uit van een bredere leeragenda. Voor de kennisontwikkeling in de tweede fase zijn inmiddels meerdere wetenschappers bij de DC betrokken. Door op landelijk niveau te leren van de ervaringen van de experimenten én deze kennis op een zorgvuldige wijze overdraagbaar te maken, kunnen alle lokale democratieën versterkt worden. Naast kennisdiffusie draagt de leeragenda ook bij tot borging in beleid, o.a. via de BZK democratie agenda. Op onze site kun je uiteraard volgen welke democratische doorbraken er zijn gerealiseerd!

Foto: 
Democratic Challenge