U bent hier

De vitale samenleving: ruimte voor speeltoestellen van burgers

Speeltoestellen op speelplein

De Engelsen zeggen het zo mooi: ‘the proof of the pudding is in the eating’. Bewoners in Zwolle mogen van hun gemeente kleine trampolines, plastic glijbaantjes of zwembadjes gewoon in de openbare ruimte plaatsen. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de wens van zijn bewoners. Maar de gemeente werd hiervoor op de vingers getikt door de NVWA omdat deze speeltoestellen niet voldoen aan de landelijk gestelde veiligheidseisen voor toestellen in de openbare ruimte. Zwolle weigerde de speeltoestellen weg te halen. De wethouder zei dat de landelijke regels minder streng moeten zijn zodat de inwoners onder eigen verantwoordelijkheid kleine speeltoestellen kunnen plaatsen. Het college van B&W schreef een brief aan minister Schippers van VWS. Ook werden er kamervragen gesteld. In antwoord daarop is de minister bereid om de mogelijkheid te onderzoeken gemeenten meer ruimte te geven om particuliere speeltoestellen toe te staan in de openbare ruimte. Daarbij wil ze dat duidelijk is wie toezicht houdt en wie verantwoordelijk is voor de veiligheid van de speeltoestellen.

Zwolle is niet de enige gemeente die meer ruimte wil geven aan zijn burgers als het om speeltoestellen gaat. Eerder schreef de gemeente Almere aan VWS niet meer te willen handhaven op particuliere speeltoestellen in de openbare ruimte. Dit vanuit hun gedachte dat Almere leeft door de kracht van zijn bewoners en hun begrip ‘mensen maken de stad’. Ook hier gaat het uiteindelijk om de vraag wie wanneer waar verantwoordelijk voor is. Gemeenten tasten nu af waar de grenzen hierbij liggen. Meer daarover in de BZK publicatie ‘Wil en Wet; over maatschappelijke initiatieven en regelgeving’. Wordt vervolgd!

Tekst: Coen Boot

Gerelateerde artikelen

'Vrij' spelen

Particuliere speeltoestellen op straat

Zwolle weigert speeltoestellen weg te halen

Zwolle straks zelf baas over speeltoestellen

Minister Schippers geeft Zwolse proef met particuliere speeltoestellen een kans

 

Foto: 
Richard van Elferen