U bent hier

Democratic challenge

Wat is de Democratic Challenge?

Geen regels, maar samen hardop dromen. En vooral doen.

De Democratic Challenge gaat over vernieuwing van de lokale democratie. Want een zichzelf respecterende democratie doet aan regulier onderhoud. De Democratic Challenge is bedoeld om samen het noodzakelijke onderhoud aan de lokale democratie een flinke impuls te geven!
Met de challenge doen we een oproep aan mensen met concrete plannen voor nieuwe vormen van lokale democratie. Iedereen met een vernieuwend plan werd van harte uitgenodigd om mee te doen. De oproep die wij dit voorjaar de wereld in stuurde leverde bijna 100 experimenten op!

Vernieuwende lokale democratie-experimenten laten zien

Met de experimenten in de Democratic Challenge gaan we vernieuwende lokale democratie-experimenten bundelen, laten zien en verder brengen. Het programma wil mensen inspireren en uitdagen. Om samen te zoeken naar nieuwe vormen van lokale democratie. Vormen die passen bij een moderne netwerksamenleving.

Ondersteuning voor experimenten

De Democratic Challenge is geen prijsvraag maar een experiment. Iedereen met een plan om de lokale democratie te verbeteren kan meedoen. En er is meer: ingediende experimenten kunnen hulp en ondersteuning krijgen: exposure, expertise, financiering en regelruimte.

Platform met evenementen 

De challenge biedt bovendien een platform om met elkaar te leren over nieuwe vormen van lokale democratie. In de loop van 2015 worden verschillende evenementen georganiseerd en publicaties uitgebracht.

99 experimenten in de lokale democratie

De oproep van de Challenge leverde een veelheid aan experimenten op die ieder op hun eigen manier de lokale democratie vernieuwen.

Die vernieuwing  gaat onder andere over de rol van de raad en de werkwijzen van de gemeente maar ook over nieuwe digitale toepassingen (e-democratie), over openheid en checks en balances, over burgertoppen, burgerbegrotingen en burgerjournalistiek, maar ook maatschappelijk initiatief en democratische vaardigheden. Ze vindt plaats in je gemeente, waterschap, wijk, buurt, op school of gewoon op straat. De vernieuwing komt vanuit gemeenten, burgercollectieven en ondernemers en gaat over allerlei domeinen, van fysiek tot sociaal.

Denk bijvoorbeeld aan een jaar lang experimenteren met vergadervormen in de raad (Amersfoort); aan bewoners als maatschappelijke aandeelhouders (Nijmegen); Stadsgesprekken (Utrecht); coöperatieve vertegenwoordiging (Groningen), Democratisch Onderwijs (Eindhoven) en een Wijkinvesteringsfonds (Rotterdam Delfshaven).

Terugkerende thema’s zijn:

 • Rol van de raad, vergadervormen en open raadsinformatie
 • Democratie en financiering van maatschappelijke initiatieven
 • Burgerbegroting
 • E-democratie
 • Democratische vaardigheden en werkwijzen
 • Burgerjournalistiek
 • Initiatievenplatforms en netwerken
 • Veranderprocessen bij gemeenten
 • Burgertoppen en loting
 • Dorps- en wijkdemocratie
 • Design en democratie
 • Checks & Balances
 • Betrekken van Jongeren

Meer lezen over de Democratic Challenge en de 99 experimenten? Op www.democraticchallenge.nl vind je onder andere beschrijvingen van alle experimenten! Volg ons op twitter via @demchallenge en op Facebook. Of mail ons voor meer informatie: info@democraticchallenge.nl.

5 oktober: Challenge Festival

Het Challenge Festival is de plek waar de vernieuwers van de Nederlandse lokale politiek bijeenkomen. Alle 99 experimenten die zijn aangesloten bij de Democratic Challenge laten zich hier zien. De perfecte plaats om een beeld te krijgen van de toekomst van de Nederlandse lokale democratie. Kom op 5 oktober naar Amersfoort en feest mee voor de democratie.

 Wat gaan we doen in Amersfoort?

 • Kennismaken met de experimenten uit de Democratic Challenge;
 • In Collegetour prangende vragen stellen aan minister Ronald Plasterk en David van Reybrouck;
 •  Democratiedebat: tussen wetenschappers, bestuurders en bewoners
 • Op de ‘democratische veiling’ experimenten veilen die een pilotgemeente zoeken;
 • Democratie-in-praktijk: ervaar diverse vormen van democratisch gesprek/besluitvorming
 • In de meedenktank en de projectgarage aan de slag met experimenten
 • Kick-off van de thematische leertrajecten voor de experimenten.

Meld je aan!

Het Challenge Festival is voor initiatiefnemers, bestuurders, ambtenaren, onderzoekers, actieve bewoners en alle andere geïnteresseerden in lokale democratie.

Aanmelden voor het festival kan via deze link.