U bent hier

Toespraak Jacques Wallage presentatie advies ‘Sturen en verbinden’

Jacques Wallage

Mijnheer de Minister,

Meestal is het voor ministers makkelijker iets te vragen dan voor adviesraden om te antwoorden. Vooral als de minister van Binnenlandse Zaken aan het eind van een zeer beknopte aanvraag schrijft “Hoe moet de Rijksoverheid zich op middellange termijn verder ontwikkelen? Wat zal op termijn (4-6 jaar) de positie en de rol van de Rijksoverheid zijn, wat zijn de karakteristieke taken voor het Rijk en welk type organisatie, werkwijze en ambtenaar passen daar het beste bij?” En dan komt het: “De Raad voor het openbaar bestuur wordt gevraagd om deze vragen in hun onderlinge samenhang en fundamenteel te doordenken en daarover advies uit te brengen.”

Foto: Arenda Oomen

Lees voor de rest van de toespraak onderstaande speech.

Advies Sturen en verbinden