U bent hier

Supportnetwerken

Benchmark Burgerparticipatie

De Participatiemonitor is een gebruiksvriendelijk digitaal instrument waarmee u zeer eenvoudig al uw participatietrajecten kunt evalueren. Op basis van een door de gemeente en participanten ingevulde vragenlijst krijgt u zicht op de verloop van het participatieproces; wat ging goed en waar is winst te behalen? De Participatiemonitor bevat een vragenlijst voor zowel ‘beleidstrajecten’ (de gemeente initieert) alsmede voor ‘initiatieftrajecten’ (de samenleving initieert). Meten en evalueren staan in deze monitor volledig in het teken van leren en doorontwikkelen!

Website

Buurtplatforms

De centrale ambitie van MaatschapWij is burgers individueel en collectief (in de vorm van organisaties en ondernemingen) aan te zetten om een veel grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en veel meer samen te werken in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Samen voor een beter wij.

Website

Logo Enviu

Enviu

Enviu start impact-gedreven bedrijven, oftewel bedrijven die een positieve impact hebben op hun omgeving en de samenleving. Hun producten en diensten richten zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van zoveel mogelijk mensen op een duurzame manier. Enviu wordt gedreven door de vraag: Hoe kunnen we onze kwaliteit van leven behouden terwijl we tegelijkertijd armoede bestrijden en onze ecosystemen herstellen? 

Website

Logo GreenWish

GreenWish

GreenWish gelooft in de bottom-up werkwijze van particulier initiatief. De kennis en expertise uit de praktijk is volgens ons een stevige aanjager voor maatschappelijke innovatie. Participerende burgers zorgen ervoor dat Nederland blijft bewegen. De stroom van initiatieven uit de samenleving die GreenWish op gang helpt, is een krachtige motor achter duurzame en maatschappelijke ontwikkeling.

Website

Logo Kracht in Nederland

Kracht in Nederland

KRACHT IN NL maakt initiatieven uit de samenleving landelijk zichtbaar en verbindt die initiatieven met elkaar tot een nieuwe Topsector. Een topsector die inzet via eigen kracht, slim combineren, menselijke maat en samen doen op nieuwe (lokale) economieën. Kracht in NL inspireert, overheid, bedrijf, kennisinstelling en geld- en geefsector ruimte en energie te geven aan die nieuwe topsector. Innovatoren uit alle sectoren zijn verbonden in de Kracht in NL community. Hierdoor bouwen we met elkaar aan een veerkrachtig en sterk NL.

Website

Logo Netwerk democratie

Netwerk democratie

Netwerk Democratie zet zich in voor een veerkrachtige democratie waarin burgers meer betrokken zijn en, met behulp van technologie, actief bijdragen. Zij doet dit door zich in te zetten voor een gelijkwaardige informatiepositie tussen overheid en burger door door middel van het bevorderen van transparantie, toegankelijkheid en accountabilitiy van de overheid.

Tegelijkertijd zet Netwerk Democratie zich in om burgerparticipatie te stimuleren, burgerinitiatief meer zichtbaar te maken en burgers het gereedschap te bieden om zich op effectieve manier te verhouden tot de maatschappelijke instanties die hen vertegenwoordigen.

Website

Logo Nudge

Nudge

Nudge is voor iedereen die iets wil doen op het gebied van duurzaamheid. Of je nu in je eentje aan de slag gaat, met je buurt een lokaal project start of met je organisatie iets wilt bijdragen. Nudge is  positief en het zijn echte doeners.  Bovendien zijn ze altijd op zoek naar nieuwe initiatieven. 

Website

Logo Social Enterprise NL

Social Enterprise NL

Social Enterprise NL is het landelijk platform dat sociale ondernemingen vertegenwoordigt, verbindt en ondersteunt. Doel is om de sector van social enterprises in Nederland te versterken en zo de maatschappelijke impact van deze bedrijven te vergroten. Social Enterprise NL zet sociaal ondernemerschap in Nederland stevig op de kaart  en geeft de social enterprise sector een flinke impuls.

Website