U bent hier

Succesvolle burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg

Zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg zijn in opmars. Wat kunnen we van deze initiatieven leren? Wat zijn aandachtspunten voor actieve burgers en wat is belangrijk voor gemeenten en maatschappelijke organisaties? Met een serie digitale artikelen geeft het landelijk programma Langer Thuis antwoord op die vragen.
Foto: 
123rf

Ook al is het aantal burgerinitiatieven in wonen-welzijn-zorg – waaronder zorgcoöperaties – groeiende, ze nemen nog niet een heel grote vlucht. Met name nieuwe woonzorgcombinaties kennen een lange ontwikkeltijd en vereisen financiële garanties, die soms moeilijk haalbaar zijn. Ook lopen burgerinitiatieven nogal eens tegen gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders op die onvoldoende op deze nieuwe partners zijn ingesteld.

In het voorjaar zijn drie initiatieven onderzocht; Austerlitz Zorgt, ‘t Zorghuus in Ysselsteyn/Venray en Stichting Bonafide in Amersfoort. Ze laten zien wat zij feitelijk aan bewoners bieden die langdurige zorg- of ondersteuningsvragen hebben, mogelijk ook dement zijn. Naast de werkzame principes bij het vormen, versterken en borgen van de burgerinitiatieven die zich richten op langdurige zorg- en ondersteuning, richt de verkenning zich op de wijze waarop gemeenten en maatschappelijke organisaties deze particuliere initiatieven kunnen faciliteren en ondersteunen. Daartoe werd op 21 mei 2014 een bijeenkomst met tal van partijen gehouden.

Serie digitale artikelen

Zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg zijn in opmars. Wat kunnen we van deze initiatieven leren? Wat zijn aandachtspunten voor actieve burgers en wat is belangrijk voor gemeenten en maatschappelijke organisaties? Burgerinitiatieven ontstaan vaak als reactie op bestaand aanbod, wanneer dat niet aansluit bij de behoeften van bewoners. Initiatiefnemers zijn dan ook betrokken mensen die hun directe leefomgeving willen verbeteren. Hiermee ontwikkelt zich een nieuw samenspel tussen burgers, aanbieders en gemeenten. Om kennis en succesverhalen uit de praktijk te verzamelen, zochten Movisie, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ActivAge drie burgerinitiatieven op

Met een serie digitale artikelen geeft het landelijk programma Langer Thuis antwoord op die vragen. De artikelen samen leveren de bouwstenen voor burgerinitiatieven om zich verder te ontwikkelen, en samen te werken met de gemeente en lokale partners in wonen, welzijn en zorg. Lees meer.