U bent hier

Ruimte voor Initiatief, BZK Magazine 7

Als de veranderende relatie tussen overheid en samenleving ergens zichtbaar is, dan is het in krimp- en anticipeerregio’s. Burger- en overheidsparticipatie zijn er allang geen abstracte concepten meer. Dorpsbewoners weten er dat niet alle heil uit het gemeentehuis komt, maar dat de leefbaarheid vooral van henzelf afhangt. De gretigheid waarmee initiatieven tot stand komen laat zien dat het aan wilskracht niet ontbreekt. Neem Johan Timmermans, die in het Friese dorp Garyp een melkfabriek omtoverde tot een multifunctionele zorgvoorziening. Of de voetbalclub van het Groningse Leens, die het verenigingsleven in het dorp opnieuw organiseert en ondertussen ook mogelijkheden ziet voor het activeren van mensen. Of de bewoners van Slenaken, die ontdekten dat ze meer verstand hebben van hun eigen dorp dan de gemeente. Er zijn interessante lessen te trekken uit al die activiteit in krimp- en anticipeerregio’s, zowel voor bewoners als voor overheden.