U bent hier

Prioriteiten 2015

Het kabinet wil de transitie naar meer doe-democratie bevorderen, ondersteunen en versnellen. Daarom werkt het kabinet mee aan een gezamenlijke versnellingsagenda. Hierin komen initiatieven en impulsen van een brede groep maatschappelijke partners en overheden samen. Het ministerie van BZK is daarbij één van de knooppunten in een netwerk, waarin ieder zijn specialiteit ontwikkelt en deelt. BZK richt zich met name op systeemvoorwaarden die het eigenaarschap en de zeggenschap van initiatiefnemers versterken. Denk aan verbetering van de informatiepositie van initiatiefnemers, versterking van hun rechten, wijziging van belemmerende regels en meer ruimte voor initiatief, de financiering van initiatief en het ontstaan van een adequate structuur van intermediaire organisaties. De prioriteiten die de versnellingsagenda in 2015 kent zijn:

Agenda Stad
Agenda Lokale Democratie
Regelbelemmering