U bent hier

Partners

Pakhuis de Zwijger

Pakhuis de Zwijger

Pakhuis de Zwijger in Amsterdam is een unieke, onafhankelijke culturele organisatie zonder winstoogmerk. Centraal staan het ontlokken van inspirerende discussies, creativiteit, bottom-up initiatieven en innovatie. Vraagstukken zoals leefbaarheid, duurzaamheid en innovatie vinden meer en meer hun antwoord in lokale en kleinschalige oplossingen. Terwijl klein het nieuwe groot wordt, zal het delen van kennis en ervaring met anderen in de wereld steeds belangrijker worden. Nieuwe verhoudingen en rollen tussen burgers, overheid en het bedrijfsleven in het publieke domein zijn daarvoor nodig. 

Website

Platform31

Platform31

Platform31 is een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Steden, regio´s, dorpen en wijken zijn continu in beweging. Professionals en organisaties moeten kunnen inspelen op nieuwe sociale, economische en ruimtelijke ontwikkelingen. De nieuwste kennis in huis en samenwerken met andere partijen is dan onmisbaar. Platform31 ondersteunt professionals en organisaties bij sociale, economische en ruimtelijke vraagstukken met praktijkgerichte kennis en relevante netwerken.

Website

ProDemos

ProDemos

ProDemos is een landelijke, zelfstandige, niet-partijgebonden organisatie. ProDemos maakt toegankelijk wat de betekenis en werking is van de democratische rechtsstaat. ProDemos informeert burgers hierover en stelt hen in staat om actief aan politieke besluitvorming deel te nemen. ProDemos richt zich op een breed publiek en werkt als netwerkorganisatie met verschillende partners samen. Het wil mensen in Nederland verleiden om een bijdrage aan het functioneren van de democratische rechtsstaat te leveren.

Website

VNG

VNG

Burgerparticipatie wil zeggen: inspelen op ideeën en denkkracht van inwoners. Het dossier Bestuur van de VNG is bedoeld om praktijkvoorbeelden, publicaties en ervaringen te delen. De VNG ondersteunt met het programma Slim Samenwerken de samenwerking tussen gemeenten en met burgers, instellingen etc. Tevens is het een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring tussen gemeenten. Met als doel: het versterken van het lokaal bestuur.

Website

Pagina's