U bent hier

Partners

Drift

Drift

Drift BV is een onderzoeksinstituut dat zich richt op duurzame transities. Drift doet wetenschappelijk onderzoek naar de dynamiek van maatschappelijke transities en de mechanismen die ze in gang zetten of juist tegenhouden opdat we sneller tot een duurzame samenleving kunnen komen. DRIFT ingehuurd om de transitiekennis toe te passen op maatschappelijke opgaven, om gewenste vernieuwingen te benoemen, te beïnvloeden of te initiëren.

Website

Logo GreenWish

GreenWish

GreenWish gelooft in de bottom-up werkwijze van particulier initiatief. De kennis en expertise uit de praktijk is volgens ons een stevige aanjager voor maatschappelijke innovatie. Participerende burgers zorgen ervoor dat Nederland blijft bewegen. De stroom van initiatieven uit de samenleving die GreenWish op gang helpt, is een krachtige motor achter duurzame en maatschappelijke ontwikkeling.

Website

KING

KING

KING is het Kwaliteitsinstituut van de Gemeenten en is van en voor gemeenten. KING richt zich op het verbeteren van  dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve van hun burgers en bedrijven. KING gemeenten deel te nemen aan de netwerksamenleving en ontwikkelt KING concepten voor een krachtige bestuur. En KING wil gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak van de decentralisaties in het sociaal domein.

Website

Logo Kracht in Nederland

Kracht in Nederland

KRACHT IN NL maakt initiatieven uit de samenleving landelijk zichtbaar en verbindt die initiatieven met elkaar tot een nieuwe Topsector. Een topsector die inzet via eigen kracht, slim combineren, menselijke maat en samen doen op nieuwe (lokale) economieën. Kracht in NL inspireert, overheid, bedrijf, kennisinstelling en geld- en geefsector ruimte en energie te geven aan die nieuwe topsector. Innovatoren uit alle sectoren zijn verbonden in de Kracht in NL community. Hierdoor bouwen we met elkaar aan een veerkrachtig en sterk NL.

Website

Movisie

Movisie

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. We investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers. We doen dit door maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken.

Website

Pagina's