Wil en Wet - maatschappelijke initiatieven en regelgeving

Lees meer

“Maatschappelijk Aanbesteden”

Lees meer

Overheid en burgerinitiatief: omgaan met aansprakelijkheid

Lees meer

Net binnen de wet

Lees meer

U bent hier

Overheden

Voor de overheid, met name bestuurders en ambtenaren, verandert er veel nu steeds vaker burgers zelf het initiatief nemen om zaken te regelen. Hoe ga je daar als ambtenaar mee om? Hoe kan je verbinding zoeken met deze initiatieven en zorgen dat de overheid ze nog een stap vooruit kan helpen? Allemaal vragen rondom het thema doe-democratie en de veranderende rol van de overheid.

Overheden aan het woord

Speeltuin

'Vrij' spelen

Voor speeltoestellen geldt het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen, dat kwaliteitseisen stelt die gemeenten moeten handhaven. Maar Almere kan het niet meer uitleggen aan haar bewoners en...
Ouderparticipatiecrèche

Ouderparticipatiecrèches

Mogen ouders hun kinderen opvangen in door henzelf gerunde kindcentra? Het is een lastige kwestie, stelt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer van...

Partners voor overheden

Kennisbank voor overheden