U bent hier

Kamerbrief over voortgang Agenda Stad

Brief van minister Plasterk (BZK), minister Kamp (EZ), minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus en staatssecretaris Mansveld (IenM) aan de Tweede Kamer over de vervolgstappen die gezet kunnen worden en hoe de  totstandkoming van City Deals kan bijdragen aan het versterken van groei, leefbaarheid en innovatie in Nederlandse steden.