U bent hier

Gemeenschapsmunten in kaart

Geldboom

Steeds meer bedrijvennetwerken, gemeentes, woningbouwcorporaties en zorgorganisaties onderzoeken de inzet van gemeenschapsmunten. Deze partijen missen vaak kennis over dit onderwerp. De potentie van gemeenschapsmunten is groot. Gemeenschapsmunten zijn een innovatief instrument om de samenwerking tussen burgers, bedrijven, gemeentes en maatschappelijk instellingen te organiseren. Dit is inmiddels meermaals succesvol aangetoond.

Door gemeenschapsmunten slim in te zetten op sociaal gebied kunnen zorgorganisaties het aantal mantelzorgers en vrijwilligers vergroten. De participatie van langdurig werklozen kan toenemen door hen te waarderen voor het verlenen van burenhulp en vriendendiensten. Gemeentes kunnen burgers mobiliseren voor nieuwe vormen van coproductie en co-delivery van gemeenschapstaken, zoals het openbaar groen.

Op commercieel gebied dragen gemeenschapsmunten bij aan het versterken van regionale economieën door het oormerken van koopkracht en het versterken van regionale waardenketens. Winkels vergroten omzet en winst door het aantrekken van nieuwe klanten en door meer verkoop aan bestaande klanten. Leden van ondernemersnetwerken kunnen elkaar restcapaciteit verkopen voor een gemeenschapsmunt; het verkregen budget wordt vervolgens besteed aan producten of diensten die normaal met Euro’s moeten worden betaald.

Dit rapport schets het huidige landschap van gemeenschapsmunten in Nederland en Vlaanderen.