U bent hier

Een derde weg ter bevordering van burgerinitiatieven?

Dit onderzoek kijkt specifiek naar professionele normen en aansprakelijkheidsvraagstukken bij burgerinitiatieven. Het verkent mogelijkheden om initiatiefrijke burgers die handelen vanuit het samenlevingsbelang, niet te laten opdraaien voor eventuele schade. En het onderzoekt of regels zo kunnen worden aangepast dat deze burgers in het publieke domein op dezelfde manier goed burgerschap mogen tonen als in het privédomein, zonder dat wet- en regelgeving in de weg staan. Daarmee draagt dit onderzoek bij aan de discussie over de verhouding tussen wet- en regelgeving en een samenleving waaraan burgers steeds meer zelf vorm geven.