U bent hier

Doe-democratie: niche, visie of hype

Figuur uit rapport Doe-democratie: niche, visie of hype

Het rommelt en bruist en schuift in de verhouding tussen burgers, bedrijven en overheden. We zien nieuw maatschappelijk initiatief op allerlei terreinen ontstaan, bijv. via de herontdekking van de coöperatie en de opkomst van het ‘sociaal ondernemerschap’. Tegelijk dichten overheden de burgers een steeds meer zelf- en samenredzame rol toe als het gaat om zorg, welzijn en participatie onder de noemer van de ‘participatiesamenleving’. In opdracht van BZK is door het instituut DRIFT (Erasmus Universiteit) een rapport uitgebracht onder de titel “Doe-democratie – niche, visie of hype” over de verschuiving in het denken over de rol van de overheid. Het team interactie/doe-democratie van BZK heeft DRIFT gevraagd om deze verschuivingen te duiden vanuit een perspectief van transitie en te adviseren wat voor rol BZK kan spelen om die transitie verder te brengen.