U bent hier

Blogs overheden

Jaap van der Steen Buurtkamer Costa & Co

Een schoonmaakbeurt van 12000 Euro

Buurtkamer Costa&Co in Amsterdam West moet 12.000 Euro boete betalen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wat is het probleem? Bij het bedrijf dat de buurtkamer in de eerste maanden van 2014 schoonmaakte, werkte een vrouw die alleen een verblijfsvergunning had. In de buurtkamer zijn activiteiten door en voor de buurt, georganiseerd door vrijwilligers. Die zijn zich natuurlijk rot geschrokken. Jaap van der Steen is één van de bestuursleden. “Dit kan niet de bedoeling zijn.”

Lees verder
Afbeelding van een groep mensen rond een tafel

Meebeslissen over een ton

Overal in Nederland zijn experimenten om bewoners mee te laten beslissen over een deel van het gemeentebudget. De gemeente Geldermalsen (elf dorpen, 26.289 inwoners) stelt een ton voor leefbaarheid ter beschikking. Inwoners mogen een voorstel indienen, pitchen op het gemeentehuis en daarna dan kan iedereen van 12 jaar en ouder stemmen.  Op 14 oktober 2015 waren er 25 pitches op het gemeentehuis. Enthousiast vertelden bewoners over de kooklessen, voetbalclub, de fanfare, nieuwe gordijnen of zonnepanelen voor dorpshuizen  en de strijd tegen overgewicht bij kinderen.

Lees verder

Het afwasdingetje

In Bos en Lommer (Amsterdam) kwamen maandag 15 juni zo'n 40 buurtbewoners en ambtenaren bij elkaar. De titel van het document dat ze bespraken: Strategie voor communicatie. Dat is opgesteld in het kader van het project Communicatie Lab West (ww.communicatielabwest.nl). Oud-raadslid en buurtbewoner Jasper Etten is initiatiefnemer, samen met Stadsdeel West. Deelnemers leren al doende wat er beter kan. In twee workshops werd er die avond nagedacht over overheid-burger gesprekken. De ene workshop kwam met een heldere lijst met praktische handvatten.

Lees verder

Nieuwe buren

Ik heb het moeilijk. Niet zozeer privé, maar als overheidsdienaar. Ik heb het moeilijk met initiatiefrijke burgers. Ik ben er onlangs weer eens pijnlijk aan herinnerd na het lezen van de bundel: ‘De ondernemende burger. De woelige wereld van lokale initiatieven’. Een bundel vol succesverhalen over (inderdaad) lokale initiatieven. Grofweg kan je die indelen in saamhorigheidsactiviteiten, economische activiteiten en zorgactiviteiten. Dat is meer een theoretische indeling, want lokale initiatieven houden zich niet aan klassieke grenzen.

Lees verder

‘Slim beleid maken’ Onpartijdig of ondernemer?

“Dat jullie iets minder werknemer worden en iets vaker ondernemer.” Dat waren de woorden van minister Schultz van Haegen in haar nieuwjaarstoespraak van 2014. Zij verwees hiermee naar de energieke samenleving, waarin de rol van de overheid verandert. Hoe gaan wij, ambtenaren van IenM, om met deze energieke samenleving? Het NSOB heeft, samen met PBL, een essay (Leren door doen, Overheidsparticipatie in een energieke samenleving, 2014) geschreven om een antwoord te geven op die vraag.

Lees verder
Ambtenaar in doe - democratie: onpartijdig of ondernemer?

Ambtenaar in doe - democratie: onpartijdig of ondernemer?

“Dat jullie iets minder werknemer worden en iets vaker ondernemer.” Dat waren de woorden van minister Schultz van Haegen in haar nieuwjaarstoespraak van 2014. Zij verwees hiermee naar de energieke samenleving, waarin de rol van de overheid verandert. De ‘energieke samenleving’ is een woord dat we binnen Infrastructuur en Milieu (IenM) gebruiken om verschijnselen aan te duiden die we ook ‘doe – democratie’ zouden kunnen noemen. Voor dat woord heeft BZK kennelijk voor gekozen.

Lees verder
Eerste paal geslagen in Veenendaal

WRR houdt ons bij de les

Dat burgerinitiatieven een geweldig arsenaal aan maatschappelijk kapitaal blootlegt hoef ik aan de lezers van deze website niet uit te leggen. Wie zijn ogen in de eigen omgeving de kost geeft, ziet genoeg nieuwe, energieke ontwikkelingen op dit gebied. Mijn hoofdpijn zit bij de vraag hoe we die energie vasthouden en dusdanig borgen dat hij ‘here to stay’ blijft. Daar is nog te weinig debat over. Dan is het prettig dat we een Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) hebben die dat eens gedegen uitzoekt.

Lees verder