U bent hier

Blogs initiatiefnemers

Burgers en overheidsgeld

Budgetmonitoring betekent in veel steden een omslag in het denken van zowel burgers als overheden. Bestuurders beslissen in de regel over de begroting en ambtenaren voeren de regelingen die daarmee samenhangen uit. In de praktijk is bij buurtbewoners lang niet altijd duidelijk hoe en waarom dat gebeurt. Ze ‘krijgen’ soms geld voor projecten, waaraan bepaalde voorwaarden zijn verbonden en ze moeten daarover verantwoording afleggen. De overheid bepaalt de regels en beslist waar het geld naartoe gaat.

Lees verder

Boter bij de vis

Geen woorden maar daden. Wat gaan we nu doen met de nota Ruimte voor Maatschappelijk Initiatief van wethouders Ivens en Choho? Daarover ging het over op een vrolijk democratische avond in Pakhuis de Zwijger, georganiseerd door een vijftal betrokken Amsterdammers.

Lees verder

Koken voor de buurt

Journalist had hij willen worden, maar in Israël vond hij de pers zo weinig objectief, dat hij een baantje bij zijn oom in de broodjeszaak nam. Lang geleden kwam hij voor de liefde naar Nederland. Isam Nadaf kookt sinds maart 2015 in buurthuis De Horizon in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam. Hij is sociaal ondernemer. ‘Ik ben blij als ik iets goeds kan doen voor deze buurt.’ Zijn bedrijf zal loonvormend worden, maar niet meteen.

Lees verder
Afbeelding van een groep mensen rond een tafel

Meebeslissen over een ton

Overal in Nederland zijn experimenten om bewoners mee te laten beslissen over een deel van het gemeentebudget. De gemeente Geldermalsen (elf dorpen, 26.289 inwoners) stelt een ton voor leefbaarheid ter beschikking. Inwoners mogen een voorstel indienen, pitchen op het gemeentehuis en daarna dan kan iedereen van 12 jaar en ouder stemmen.  Op 14 oktober 2015 waren er 25 pitches op het gemeentehuis. Enthousiast vertelden bewoners over de kooklessen, voetbalclub, de fanfare, nieuwe gordijnen of zonnepanelen voor dorpshuizen  en de strijd tegen overgewicht bij kinderen.

Lees verder
Coöperatie bewoners vergadert

Coöperatief overleg: Van dilemma naar besluit

‘Nu is weer niet iedereen er. En ik heb afspraken gemaakt met mensen over de buurtlunch, maar nog niets gehoord.  Ik heb geen tijd om iedereen achter zijn broek aan te zitten,’ zegt Nicolette, lid van een coöperatie van bewoners in wording in Nieuwendam. Maartje: ‘Maar het is wel jouw verantwoordelijkheid als coördinator om iedereen hierin mee te nemen. Je moet ze informeren. Kom met een plan en een voorstel.’ Maartje Bos heeft me uitgenodigd om bij hun vergadering te zijn als inspirerende gast.

Lees verder
Wereldkaarten van buurtbewoners

Wereldkaarten van buurtbewoners

Migratie en urbanisering zijn belangrijke thema's in de 21ste eeuw, al was het maar omdat in de komende tien jaar nog eens 1 miljard mensen naar de stad gaan verhuizen. Veel buurtbewoners, ook die in Nederland zijn geboren, hebben internationale verwantschappen. Door die verwantschappen samen te verkennen en in beeld te brengen, verbinden we het hyperlokale aan de internationale dimensie die bewoners in hun levens en hun buurt hebben. Meestal gaat migratie over problemen, maar je kunt er ook iets moois van maken.

Lees verder

Jonge wondernemers & bijzondernemers: wij zijn Misfits!

Op 4 oktober 2014 ging ik met een droom naar de G1000 bijeenkomst in Uden.”Een toegankelijke plek creëren voor jonge, startende ondernemers”, is de droom die ik die dag op mijn baksteen bij de G1000 schreef. Tot mijn verbazing en schrik waren de jongeren zwaar ondervertegenwoordigd die dag. Vandaar dat mijn droom niet de gehoopte aanhang kreeg.

Lees verder

AlzheimerMuziekGeluk

Door een interview voor een boek over alzheimer realiseerde ik mij dat gebruik maken van muziek met zorggerichte afspeellijsten bij de verzorging van mijn moeder met alzheimer niet zo heel gewoon was als ik had gedacht. Dit heeft geleidt tot het schrijven van een 5 stappen muziekplan waarmee iedereen zelf muziekgeluk kan geven aan iemand met alzheimer en waarmee iedere mantelzorger zelf zorggerichte afspeellijsten kan samenstellen waarmee de zorg thuis, makkelijker en plezieriger verloopt.

Lees verder
Over het gunnen en het opeisen in het publieke domein

Bewonersconferentie genereert kracht voor kwetsbare groepen

In Amersfoort werd midden 2013 het BewonersWeb opgericht, een vrijwilligersorganisatie die tot doel heeft de zeventig vaak geïsoleerd werkende burgerinitiatieven -die op tal van terreinen werkzaam zijn-  te verbinden en te versterken. 

Lees verder