U bent hier

Agenda Lokale Democratie

Veranderingen in de maatschappij vragen om veranderingen in de lokale democratie. Zeker als het gaat om de verhouding tussen overheid en burger. Veel burgers willen en kunnen veel meer dan eens in de 4 jaar stemmen en nemen zelf initiatieven op lokaal niveau. De Agenda Lokale Democratie ondersteunt deze initiatieven.

Uitbreiding gemeentelijke taken

Een goed functionerende lokale democratie is van groot belang. Mede in het licht van de uitbreiding van het gemeentelijk takenpakket in het sociaal domein (de zogeheten decentralisaties).

Versterking lokale democratie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in januari 2015 de Agenda Lokale Democratie gepubliceerd. Met deze agenda wil hij een impuls geven aan de versterking van de lokale democratie. Hierbij is aandacht voor wat er op lange termijn op gemeenten afkomt en welke acties nu al kunnen worden genomen.

Functies Agenda Lokale Democratie

Met deze agenda wil de minister initiatieven (van de overheid, burgers en maatschappelijke organisaties) ondersteunen die een goede werking van de lokale democratie bevorderen.
Daarnaast onderneemt de minister zelf een aantal stappen om hieraan bij te dragen. Tot slot doet de minister met de Agenda Lokale Democratie een oproep aan alle partijen die een rol spelen in de lokale democratie. Een oproep om met elkaar het gesprek aan te gaan over de vraag hoe de lokale democratie nog beter kan functioneren.

Het Team Doe democratie draagt vanuit BZK op de volgende onderwerpen bij aan de Agenda Lokale Democratie.

  • Democratic Challenge, de incubator voor vernieuwende democratische ideeën.
  • Recht op Participatie/buurtrechten. Moet er wettelijk verankerd participatierechten komen voor burgers? In 2015 zal BZK met een standpunt komen welke we samen met het veld op willen bouwen.
  • Leernetwerk Lokale Democratie voor Raadsleden
  • Onderzoek naar de wisselwerking in de praktijk van de Participatieve en Representatieve democratie
  • 18 mei Doe Open! Festival voor vernieuwende lokale bestuurders, ambtenaren en burgers.
  • Bijdrage aan de Experimentenwet
  • Stimuleren G1000 ontwikkeling en onderzoek.