U bent hier

Stem van de Stad

Door: 
Nies Medema www.jongesla.org
30-06-2015

Verduurzaming burgerpersbureaus (deel 2)
Een burgerpersbureau is een prachtig democratisch middel. Het geeft stem aan een groep mensen, die in de mainstream vaak niet worden gehoord. Het is taai werk om mensen en geld goed te organiseren, weet ik uit ervaring. In Bos en Lommer is het me net gelukt om jongerenpersbureau Gibraltar in te bedden in de buurt. Ik ben andere persbureaus in Amsterdam en Den Haag gaan opzoeken om te zien wat hun vreugden en zorgen zijn. Twee zorgen: gebrek aan geld en diversiteit. Met diverse partijen en twee hogescholen zet ik nu een programma op dat dat kan veranderen: Stem van de Stad.

Amsterdam

In Noord heb je de Mariannes, twee oude rotten in het vak. Hun Breednieuws wordt meebetaald door een corporatie, door het stadsdeel en door adverteerders. In de Vogelbuurt in Noord zijn Jan en Anja Snabel al 30 jaar bij allerlei buurtinitiatieven betrokken en Jan maakt sinds 20 jaar een krant. Die krant werd gefinancierd door een budget uit buurtparticipatie en is (nu nog) een gedeelde uitgave van het stadsdeel en de buurtbewoners. Er wordt bezuinigd, maar nog niemand weet hoeveel. De Mariannes hebben net weer wat geld gekregen.

In Bos en Lommer zijn een aantal persbureaus van ouderen (Erasmus) en jongeren (Gibraltar) en je hebt er Buurt TV, het Communicatielab West en BoLo Boost. Ze worden soms met geld gesteund door Stadsdeel West, soms door ondernemers of andere fondsen. Vaak werken mensen maandenlang onbetaald. Er was een Buurtmediafonds in 2014 (100.00 Euro), en er wordt gezegd dat dat er weer komt, maar niemand weet wanneer.

Den Haag

Thijs Moesker van City Mondial is de drijvende kracht achter de buurtkranten in de Schilderswijk en Transvaalbuurt in Den Haag. Ze werken sinds vijf jaar met vrijwilligers, die schrijven en foto's maken voor de website en een krant. City Mondial organiseert tegenwoordig rondleidingen door de Schilderswijk. Dat geeft mensen een heel andere kijk dan die van de mainstream media (weet je nog? die Trouwjournalist de 'shariadriehoek' bedacht?).

City Mondial werd aanvankelijk financieel gesteund door een woningbouwcorporatie en de gemeente Den Haag. De corporatie is afgevallen en de 250.000 Euro waarmee de krant en drie vaste krachten betaald worden, komt nu alleen van de gemeente. En het is niet zeker of dat in 2016 ook nog gebeurt. Thijs en zijn collega's zijn op zoek naar alternatieve financiering.

Duurzaamheid

Burgerjournalistiek wordt vaak beoefend door vrijwilligers, maar is niet gratis: de website of krant moet worden betaald, nieuwe mensen moeten worden opgeleid. De financiering van persbureaus bestaat nu vooral uit tijdelijke (vaak kleine) subsidies uit burgerinitiatieven of andere overheidsbudgetten. Dat maakt ze heel afhankelijk van de goodwill van de lokale overheid. Andere financieringsbronnen zijn:

  • corporaties (leefbaarheidsgeld, wordt -veel- minder)
  • welzijnsorganisaties (leefbaarheid en sociale cohesie)
  • ondernemers (door advertenties, advertorials of catering bijvoorbeeld)
  • fondsen (bijvoorbeeld voor media- of community art projecten). 

Diversiteit

De meeste persbureau missen de meerderheid van de stad: de niet-witte lageropgeleide stedelingen. Jongerenpersbureau Gibraltar heeft wel reporters van diverse herkomst en opleidingen, maar werd de eerste twee jaar draaiend gehouden door mij (wit, hoogopgeleid). Het zou goed zijn als wijkpersbureaus een groter deel van de bevolking vertegenwoordigen. Dat vraagt om stabiele organisatie en mensen met ervaring in het werken met jongeren met een diverse afkomst en van diverse opleidingsniveaus.

Ingebed in de buurt

Bij jongerenpersbureau Gibraltar www.gibraltarpers.nl is dat nu gelukt. Sinds april 2015 is het helemaal ingebed in de buurt. Het jongerenwerk heeft het persbureau en mij geadopteerd en ik geef nog een tijdje training aan de jongerenwerkers om dit zelf te kunnen doen. We werken met buurtbewoners, welzijn, ondernemers, het jongerenwerk, buurtcoördinatoren, streetcornerwork, scholen en de Media Academie en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Dat was zo'n twee jaar lobbyen en uiteindelijk het geluk dat een paar doortastende ambtenaren geld wilde vrijmaken. Ik ben blij. De sociale functie wordt geborgd door welzijnsprofessionals, de vaktechnische door de Media Academie, het onderzoek door de HvA.

Stem van de Stad

In project Stem van de Stad zoeken we met heel diverse partners en de buurtmedia zelf naar structurele oplossingen voor bovengenoemde kwesties. We ontwikkelen in een jaar tijd werkmodellen, die we ook al gaan toepassen. Wat we gaan doen? Daarover overleggen we begin juli op mijn kantoor met zo'n tien experts en twee hogescholen.

Onder meer met elkaar leren hoe we een diversere inkomstenstroom kunnen genereren, zodat een persbureau niet omvalt als het overheidsgeld ophoudt. En we kunnen mediastudenten met een biculturele achtergrond inzetten als ervaringsdeskundigen. Zij begeven zich al hun hele leven tussen twee of meer werelden en zijn dus als deskundigen extra geschikt om anderen hierin bij te staan.

Van iedereen

We investeren met elkaar in de democratische stad van de toekomst. Want de meerderheid is niet wit en niet hoogopgeleid, en zij moeten ook hun stem ontwikkelen en laten horen. Dan pas is een burgerpersbureau echt van iedereen.