U bent hier

Farnosh Forozesh (Nooshi) "De Meevaart is gebouwd op liefde"

Farnosh Forozesh in gesprek met Yehudi van de Pol
Door: 
Nies Medema
30-09-2015
Foto: 
Nies Medema

Ooit schreef ik een column over conflict in een boek over burgerparticipatieprojecten Van Lokale Lente (www.lokalelente.nl). Het was me namelijk opgevallen dat er veel gejuicht wordt op podia, maar achter de schermen ook veel ruzie is. Ik fietste langs bij diverse Amsterdamse pioniers. In Oost natuurlijk naar De Meevaart (www.meevaart.nl) daar sprak ik met initiatiefnemer Firoez Azarhoosh. Firoez heeft die prachtige manier van uitdrukken die ik van veel Iraanse Nederlanders ken. Hij zei onder meer dat je bij conflicten erbij moet staan en niet ertussen.

Zoals vaker bij mooie initiatieven, zijn er achter de schermen hardwerkende vrouwen die wat minder vaak een podiumplek krijgen. Farnosh Forozesh kende ik eerst alleen omdat ik rekeningen voor de huur betaalde als ik van de zalen gebruik maakte voor trainingen (wijk)ondernemerschap en websites bouwen. Of ik zag haar bij bijeenkomsten in De Meevaart. Altijd vriendelijk, altijd vol aandacht voor iedereen. En nog knap ook.

Voor wie t initiatief niet kent: De Meevaart is een van de eerste buurthuizen die werd overgenomen door buurtbewoners. Die hadden een welwillend stadsdeelbestuur dat hen het beheer op proef in handen wilde geven, en met een zak geld erbij. Niet het bedrag dat de welzijnsorganisatie kreeg, maar toch, een ton of drie als ik me wel herinner. Een substantieel bedrag, geen vrijwilligersfooi. De Meevaart geldt nu als een van de voorbeeldprojecten van burgerparticipatie. Ik kom er vaak en graag omdat ze altijd weer mooie dingen verzinnen voor de mensen, en niet alleen de hoogopgeleide witte Amsterdammers. Het is een prettige mengeling.

Vaak hadden Farnosh (Nooshi) en ik het allebei te druk om elkaar te spreken. Een fijne omhelzing en een paar woorden Nederlands of Farsi, daar bleef het bij (ik heb een accent als een oude Perzische boerin naar het schijnt, maar de meeste Farsitaligen zijn veel te beleefd om dat te zeggen).

Gelukkig hadden twee Amsterdamse wethouders bedacht een participatieboot open te stellen tijdens Sail Amsterdam voor wat actievelingen uit ons eigen dorp. We kregen verfijnde hapjes en dronken een glaasje op de Santa Maria Manuela, een viermaster uit Portugal. Daar hadden we opeens een avond tijd om elkaar wat beter te leren kennen. Ze bleek in Zweden te zijn opgegroeid, een land met een nog rijkere welvaartsstaattraditie dan Nederland.

Maar goed, over De meevaart kwamen we te spreken, waar zij en Firoez zo’n beetje alle vrije en betaalde tijd doorbrachten. En over conflict. Ik vroeg naar haar ervaringen met conflicten. Die waren er in overvloed. Pioniers zijn in de regel eigenwijze mensen. Samenwerken is niet gemakkelijk, zeker niet in een organisatie waar ze rollen nog niet vastliggen, zoals bij De Meevaart in het begin. Ik vroeg haar hoe zij daarmee om was gegaan.

En toen begon ze met glanzende ogen te spreken over de liefde. Dat het daar eigenlijk allemaal om ging. Dat ze bij conflicten zichzelf en anderen er steeds aan hielp herinneren dat er een hoger doel was. Dat je het niet altijd eens hoefde zijn, maar dat je wel hetzelfde nastreefde. En dat je daarom steeds weer toenadering moest zoeken. Bij elkaar blijven. Ook als je woest was. Conflicten zijn het gevolg van diversiteit aldus Nooshi, gewoon gewoon! “Het gaan erom de conflicten niet onder de tapijt te vegen maar juist te gebruiken om te laten zien dat ondanks verschillen veel gemeenschappelijkheid bestaat en als je van elkaar houdt en je verschillen koestert.”

“Het gaat erom dat je in staat bent om je te verplaatsen in iemand anders zijn of haar positie en gevoelens. Om te snappen dat er meerdere waarheden bestaan en jouw waarheid er maar een van de vele is. Je hoeft niet je eigen waarheid te verloochenen maar juist snappen dat de waarheid van anderen hen even dierbaar is als jouw waarheid voor jou. Dit kan je opbrengen als je van ander houdt zoveel als je van jezelf. Koesteren van conflicten geeft je de mogelijkheid om dit in te zien en te beseffen.”

“Hiermee schep je een klimaat, een klimaat dat door veel mensen gedragen en bewaakt wordt. De nieuwkomers merken het klimaat meteen en passen zich daar aan. Hierdoor beïnvloed je elkaar en vorm je een warme nest voor nieuwe leden van de community. Dit gaat verder dan alleen maar roepen van slogans. Als je dit klimaat wilt verduurzamen dan moet je deze gedachten in je daden inplanten en tot basiswaarde van het zijn verklaren.”

“Gelijkwaardigheid, horizontaliteit en solidariteit zijn alleen resultaten van deze manier van denken en handelen.’