U bent hier

Een schoonmaakbeurt van 12000 Euro

Jaap van der Steen Buurtkamer Costa & Co
Door: 
Nies Medema
16-11-2015
Geplaatst in: 
Foto: 
Nies Medema

Buurtkamer Costa&Co in Amsterdam West moet 12.000 Euro boete betalen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wat is het probleem? Bij het bedrijf dat de buurtkamer in de eerste maanden van 2014 schoonmaakte, werkte een vrouw die alleen een verblijfsvergunning had. In de buurtkamer zijn activiteiten door en voor de buurt, georganiseerd door vrijwilligers. Die zijn zich natuurlijk rot geschrokken. Jaap van der Steen is één van de bestuursleden. “Dit kan niet de bedoeling zijn.”

Actieve bewoners, ondernemers, professionals en overheden pleiten al jaren voor  meer regelluwe ruimte. Die is nodig om eigen initiatief en ontwikkeling te bevorderen. Niet alle pionierswerk past naadloos binnen de lijntjes. Soms blijkt hoe nodig die regelluwe ruimte is.

“Wij dachten in juni, na het bezoek van de Arbeidsinspectie dat het wel los zou lopen,” zegt Jaap van der Steen. “Ze legden ons uit dat die mevrouw die twee keer bij ons gewerkt had dat formeel niet mocht en dat wij als bestuur aansprakelijk waren. Wij hadden de identiteitsbewijzen van de schoonmakers moeten controleren.”

'Wij vertelden hoe het zat, dat we niet altijd zicht hadden op wie er van het bedrijf bij ons schoonmaakte en dat we dat bedrijf so wie so maar een paar maanden hadden ingehuurd omdat we niet tevreden waren. Wij gingen er vanuit, dat de verantwoordelijkheid voor het controleren bij het schoonmaakbedrijf lag.”

Actie

“Maar het ministerie wil de boete echt opleggen.” Jaap haalt een dikke envelop met alle stukken tevoorschijn. Daarin zit de brief van het ministerie  met de boete met aangehechte gele overschrijving voor 12.000 Euro.

“Natuurlijk zijn we in actie gekomen,” zegt Jaap.  “We hebben contact gezocht met de gebiedsmakelaar en de bestuurscommissie van stadsdeel West. We hoopten dat ze ons konden helpen dit misverstand op te lossen. Dat is niet gelukt. Het stadsdeel heeft wel aangeboden ons tegemoet te komen in de huur die we hier betalen. Als we vijf dagdelen  van de week besteden aan zorg, dan betaalt het stadsdeel de helft van onze huisvestingslasten. Maar dan moeten we dat weer gaan organiseren door subsidie aan te vragen, waarin de kosten van huur meegenomen kunnen worden. Dan zitten wij met een dubbele pet op, want wij zijn de verhuurder van de ruimte. En de verhuur voor de buurt en het andere bestuurswerk kost me al een dag in de week.”

Lastenverlichting

Het bestuur van Costa &Co heeft wel wat financiële reserve opgebouwd, maar zit nu behoorlijk in het nauw.  “Het pand waar we zitten werd eerst gehuurd door Stadsdeel  West. Toen vroeg de corporatie Stadgenoot daar 640 euro huur voor. Sinds juli 2013 huren wij de ruimte zelf. Stadgenoot wilde de huur meteen verhogen naar ruim 1000 Euro. We hebben een overgangsregeling kunnen treffen waardoor we in twee jaar tijd naar die huur konden toegroeien. Als we nu de huur opzeggen dan moeten we so wie so nog een half jaar doorbetalen en dan moeten we ook met terugwerkende kracht die volle huur opbrengen.”

“Twee bestuursleden zijn vertrokken. Die hadden er geen zin meer in. Het is ook wel lastig nu om nieuwe bestuursleden te vinden, met zo’n dreiging die ons boven t hoofd hangt.”

Sweat shop

Een sociaal raadsman heeft hen geholpen. “Dat was heel fijn, die verwees ons niet door naar iemand anders, maar ging er echt zelf aan zitten. Hij heeft geholpen met het maken van een zienswijze, die wat er was gebeurd in een ander licht zette. Inmiddels hebben we een afbetalingsregeling kunnen treffen van ruim 160 euro per maand gedurende 6 jaar. Dat maakt de last wel wat lichter. Maar de boete is niet van de baan. En wij hebben geen zin om vrijwilligerswerk te doen om die boete op te brengen. Wij voelen ons geflikt door de overheid.”

Een buurtkamer is geen sweat shop waar illegale arbeiders worden uitgebuit, waarom worden ze wel hetzelfde behandeld?

Procederen?

Gelukkig heeft de buurtkamer nu ook contact met een advocaat, die geen torenhoge bedragen rekent om hier een zaak van te maken. Half november is er een telefonische hoorzitting. “Nu hopen we dat die boete wordt kwijtgescholden. Want dit is naar de letter, en niet naar de  geest van de wet,” zegt Jaap.