U bent hier

Coöperatief overleg: Van dilemma naar besluit

Coöperatie bewoners vergadert
Door: 
Nies Medema
13-10-2015
Geplaatst in: 
Foto: 
Hanzehogeschool Groningen

‘Nu is weer niet iedereen er. En ik heb afspraken gemaakt met mensen over de buurtlunch, maar nog niets gehoord.  Ik heb geen tijd om iedereen achter zijn broek aan te zitten,’ zegt Nicolette, lid van een coöperatie van bewoners in wording in Nieuwendam. Maartje: ‘Maar het is wel jouw verantwoordelijkheid als coördinator om iedereen hierin mee te nemen. Je moet ze informeren. Kom met een plan en een voorstel.’ Maartje Bos heeft me uitgenodigd om bij hun vergadering te zijn als inspirerende gast. Ik vind het een eer, want ik heb genoeg vergaderingen bijgewoond en voorgezeten om te weten dat daar soms op de vierkante millimeter grote zaken worden uitgevonden. Hoe werk je samen en hoe zorg je dat je democratisch overlegt daarover.

Een groep van zo’n tien buurtbewoners uit Nieuwendam, die een eigen coöperatie opricht, wordt bijgestaan door Maartje Bos van Elos (www.elosnederland.nl) en Jorrit Boomgaardt van welzijnsorganisatie Combiwel. Jorrit heb ik eerder gesproken omdat hij hielp bij het opzetten van de bewonerscoöperatie Samen Krachtig Plan van Gool (http://www.combiwel.nl/projecten/samen-krachtig-plan-van-gool-en-het-breedhuis). Die is vorig jaar van start gegaan, met hulp van het Amsterdam Steunpunt Wonen (www.steunpuntwonen.nl) , het stadsdeel en twee corporaties die een plek en beheerder ter beschikking stelden.

Zes van deze tien mensen vergaderen op een ochtend eind september in buurtkamer De Kleine Wereld. En ze doen dat wonderbaarlijk democratisch. Iedereen mag spreken en uitspreken en het eindresultaat van elke beslissing is breed gedragen.

Wie doet wat?

Het is ook wat, denk ik, ben je zelf vrijwilliger, moet je andere vrijwilligers achter hun kont aanzitten. Dit blijft voor Nicolette en anderen geen vrijwilligerswerk. De coöperatie bestaat uit mensen die voor een deel vrijwillig werken en voor een deel er hun brood mee wil gaan verdienen. Ze organiseren buurtlunches en evenementen, maar ook massages en creatieve workshops.

Steun en advies

Tijdens deze vergadering wordt besproken hoe ze zich tijdens het volgende buurtevenement zelf gaan presenteren. Er komt daar een groep van buurtbewoners en professionals die de coöperatie wil steunen. Voor een deel dezelfde als er vorige keer waren. De groep moet kiezen: wil iedereen weer iets vertellen over zijn of haar eigenbedrijf binnen de coöperatie. Maar dan is er weinig tijd over om de steungroep om advies en steun te vragen. Iemand stelt voor om foto’s te gebruiken. De voorzitter heeft nog wel foto’s, maar wil eerst weten welke er dan nodig zijn. ‘Ik wil het simpel houden,’ zegt iemand anders. ‘Maar het kan niet simpel,’ zegt de voorzitter. Jorrit en Minount hebben ook foto’s die ze kunnen delen. Het voorstel wordt om iedereen een A3 te geven voor zijn of haar eigen presentatie aan de muren. Tijdens de buurtlunch. Dan is er genoeg ruimte over voor steun en advies.

Wrijving geeft glans

In nog geen tien minuten laveert de groep van dilemma naar een breed gedragen besluit. De twee betaalde krachten Jorrit en Maartje helpen daarbij door dilemma’s te verwoorden en voorstellen te doen.  Maar het is vooral ook de bereidheid van de groep om samen te werken. Knersend hier en daar en met wrijving, maar zonder wrijving geen glans.