U bent hier

AlzheimerMuziekGeluk

Door: 
Ignar Rip
15-04-2015
Geplaatst in: 

Door een interview voor een boek over alzheimer realiseerde ik mij dat gebruik maken van muziek met zorggerichte afspeellijsten bij de verzorging van mijn moeder met alzheimer niet zo heel gewoon was als ik had gedacht. Dit heeft geleidt tot het schrijven van een 5 stappen muziekplan waarmee iedereen zelf muziekgeluk kan geven aan iemand met alzheimer en waarmee iedere mantelzorger zelf zorggerichte afspeellijsten kan samenstellen waarmee de zorg thuis, makkelijker en plezieriger verloopt. Dit 5 stappenmuziekplan staat op de site AlzheimerMuziekGeluk.nl dat in augustus 2014 live is gegaan.

De eerste belanghebbende zijn natuurlijk mensen met alzheimer omdat muziek de kracht heeft om door de mist van de alzheimer heen te dringen en zo plezier, geluk en een gevoel van veiligheid en geborgenheid te geven aan mensen met alzheimer. Mantelzorgers hebben bijna net zoveel belang bij de muziek als diegene met alzheimer omdat muziek vrije tijd geeft aan de mantelzorger en omdat zorggerichte afspeellijsten de zorg makkelijker en beter laat verlopen. Voor gemeentes is dit de beste en tevens de meest goedkoopste mantelzorgondersteuning voor de alzheimer-mantelzorgers.

Een derde groep die baat heeft van muziekgeluk is de professionele verzorging, omdat mensen met alzheimer beter begrijpen wat hun verzorgers willen en beter meewerken wanneer er muziek is te horen bij de zorghandelingen. Hiermee realiseert een zorginstelling of thuiszorg organisatie een betere en efficiënter dementie-zorg. Met zang geen dwang.

Speciaal hiervoor heb ik een workshop samengesteld waarmee de professionele verzorging in samenwerking met familie en vrijwilligers de persoonlijke favoriete muziek van diegene met alzheimer gaat gebruiken bij de dagelijkse zorghandelingen. Met als resultaat  een betere en efficiënter dementie-zorg “met zang geen dwang”. De familie wordt meer betrokken bij de dagelijkse zorg en is door de lezing enthousiast geworden om mee te werken aan muzikale activiteiten. Muziek verbind en maakt gelukkig.

De ambitie is om de website toegankelijk te maken voor de verschillende culturen in Nederland. Het is tevens de bedoeling om de website uit te breiden zodat de benodigde muziek nog gemakkelijker is te vinden. Het gaat om alzheimer- mantelzorgondersteuning en daarom is het belangrijk dat ook iedere WMO raad op de hoogte is van dit initiatief. Om aan de ambitie te voldoen zijn er mensen nodig  met een zeer uitgebreide kennis van wordpress, speciaal op het gebied van het opzetten van een database die gelinkt is aan een website. Anderen met kennis van muziek uit de verschillende culturen zijn ook nodig om dit initiatief verder vorm te geven. Met hulp van contactpersonen of hulp bij toegang naar de WMO raden van de gemeentes kan AlzheimerMuziekGeluk.nl de mantelzorg ondersteunen. 

facebook.com/AlzheimerMuziekGeluk