U bent hier

Blogs

Burgers en overheidsgeld

Budgetmonitoring betekent in veel steden een omslag in het denken van zowel burgers als overheden. Bestuurders beslissen in de regel over de begroting en ambtenaren voeren de regelingen die daarmee samenhangen uit. In de praktijk is bij buurtbewoners lang niet altijd duidelijk hoe en waarom dat gebeurt. Ze ‘krijgen’ soms geld voor projecten, waaraan bepaalde voorwaarden zijn verbonden en ze moeten daarover verantwoording afleggen. De overheid bepaalt de regels en beslist waar het geld naartoe gaat.

Lees verder

Boter bij de vis

Geen woorden maar daden. Wat gaan we nu doen met de nota Ruimte voor Maatschappelijk Initiatief van wethouders Ivens en Choho? Daarover ging het over op een vrolijk democratische avond in Pakhuis de Zwijger, georganiseerd door een vijftal betrokken Amsterdammers.

Lees verder

Koken voor de buurt

Journalist had hij willen worden, maar in Israël vond hij de pers zo weinig objectief, dat hij een baantje bij zijn oom in de broodjeszaak nam. Lang geleden kwam hij voor de liefde naar Nederland. Isam Nadaf kookt sinds maart 2015 in buurthuis De Horizon in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam. Hij is sociaal ondernemer. ‘Ik ben blij als ik iets goeds kan doen voor deze buurt.’ Zijn bedrijf zal loonvormend worden, maar niet meteen.

Lees verder

Ubuntu: ik ben omdat wij zijn

Toen mijn goede vriend Godian Ejiogu me vroeg of ik een ondernemerschapstraining aan de groep West-Afrikaanse vrouwen in Amsterdam Zuidoost wilde geven, had ik zo mijn twijfels. Ik had twee trainingen collectief ondernemerschap ontwikkeld met vrouwen van diverse herkomst en ik ben al 20 jaar ondernemer, maar toch aarzelde ik. Snapte ik voldoende wat deze vrouwen nodig hadden? Had ik genoeg netwerk in Zuidoost dat hen kon ondersteunen? Er waren veel onderlinge conflicten en het opleidingsniveau was heel divers: van laaggeletterd tot universitair.

Lees verder
Jaap van der Steen Buurtkamer Costa & Co

Een schoonmaakbeurt van 12000 Euro

Buurtkamer Costa&Co in Amsterdam West moet 12.000 Euro boete betalen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wat is het probleem? Bij het bedrijf dat de buurtkamer in de eerste maanden van 2014 schoonmaakte, werkte een vrouw die alleen een verblijfsvergunning had. In de buurtkamer zijn activiteiten door en voor de buurt, georganiseerd door vrijwilligers. Die zijn zich natuurlijk rot geschrokken. Jaap van der Steen is één van de bestuursleden. “Dit kan niet de bedoeling zijn.”

Lees verder
Afbeelding van een groep mensen rond een tafel

Meebeslissen over een ton

Overal in Nederland zijn experimenten om bewoners mee te laten beslissen over een deel van het gemeentebudget. De gemeente Geldermalsen (elf dorpen, 26.289 inwoners) stelt een ton voor leefbaarheid ter beschikking. Inwoners mogen een voorstel indienen, pitchen op het gemeentehuis en daarna dan kan iedereen van 12 jaar en ouder stemmen.  Op 14 oktober 2015 waren er 25 pitches op het gemeentehuis. Enthousiast vertelden bewoners over de kooklessen, voetbalclub, de fanfare, nieuwe gordijnen of zonnepanelen voor dorpshuizen  en de strijd tegen overgewicht bij kinderen.

Lees verder
Harry Visser in Buurthuis De Erker

Harry Visser: ‘In buurthuis De Erker is iedereen belangrijk’

‘De man met de bezem en de vrouw in het bestuur, bij ons is iedereen even belangrijk,’ zegt Harry Visser. Met ruim 50 vrijwilligers houdt hij buurthuis De Erker in Schiedam West open voor zo’n 500 bezoekers per week. Van 8 uur ’s ochtends tot 12 uur ’s nachts zijn er activiteiten zoals bingo, taalles en een schilderclub. Er is een buurtbibliotheek, een computer- en een discoruimte. Over de huur van 82.000 Euro wordt onderhandeld met de gemeente Schiedam.

Lees verder
Coöperatie bewoners vergadert

Coöperatief overleg: Van dilemma naar besluit

‘Nu is weer niet iedereen er. En ik heb afspraken gemaakt met mensen over de buurtlunch, maar nog niets gehoord.  Ik heb geen tijd om iedereen achter zijn broek aan te zitten,’ zegt Nicolette, lid van een coöperatie van bewoners in wording in Nieuwendam. Maartje: ‘Maar het is wel jouw verantwoordelijkheid als coördinator om iedereen hierin mee te nemen. Je moet ze informeren. Kom met een plan en een voorstel.’ Maartje Bos heeft me uitgenodigd om bij hun vergadering te zijn als inspirerende gast.

Lees verder
Farnosh Forozesh in gesprek met Yehudi van de Pol

Farnosh Forozesh (Nooshi) "De Meevaart is gebouwd op liefde"

Ooit schreef ik een column over conflict in een boek over burgerparticipatieprojecten Van Lokale Lente (www.lokalelente.nl). Het was me namelijk opgevallen dat er veel gejuicht wordt op podia, maar achter de schermen ook veel ruzie is. Ik fietste langs bij diverse Amsterdamse pioniers. In Oost natuurlijk naar De Meevaart (www.meevaart.nl) daar sprak ik met initiatiefnemer Firoez Azarhoosh. Firoez heeft die prachtige manier van uitdrukken die ik van veel Iraanse Nederlanders ken.

Lees verder
Wereldkaarten van buurtbewoners

Wereldkaarten van buurtbewoners

Migratie en urbanisering zijn belangrijke thema's in de 21ste eeuw, al was het maar omdat in de komende tien jaar nog eens 1 miljard mensen naar de stad gaan verhuizen. Veel buurtbewoners, ook die in Nederland zijn geboren, hebben internationale verwantschappen. Door die verwantschappen samen te verkennen en in beeld te brengen, verbinden we het hyperlokale aan de internationale dimensie die bewoners in hun levens en hun buurt hebben. Meestal gaat migratie over problemen, maar je kunt er ook iets moois van maken.

Lees verder

Kennis delen in de Bewonersacademie

We leven in een klein land, met -relatief- kleine steden en kleine problemen. Toen ik vorige zomer met de Amerikaanse radicaliseringsprofessor  Jessica Stern door de Haagse Schilderswijk fietste, vroeg ze zich af waar dan die probleemwijk was. We stonden er middenin. In vergelijking met de Amerikaanse probleemwijken leek dit een paradijsje. Onze problemen zijn relatief klein. Jammer genoeg zijn ze geconcentreerd in sommige wijken. En daarom werkt de wijkaanpak het niet altijd: je kunt niet alle problemen in de buurt alleen met de buurt en door de buurtbewoners laten oplossen.

Lees verder

Het afwasdingetje

In Bos en Lommer (Amsterdam) kwamen maandag 15 juni zo'n 40 buurtbewoners en ambtenaren bij elkaar. De titel van het document dat ze bespraken: Strategie voor communicatie. Dat is opgesteld in het kader van het project Communicatie Lab West (ww.communicatielabwest.nl). Oud-raadslid en buurtbewoner Jasper Etten is initiatiefnemer, samen met Stadsdeel West. Deelnemers leren al doende wat er beter kan. In twee workshops werd er die avond nagedacht over overheid-burger gesprekken. De ene workshop kwam met een heldere lijst met praktische handvatten.

Lees verder

Stem van de Stad

Verduurzaming burgerpersbureaus (deel 2)

Lees verder

Jonge wondernemers & bijzondernemers: wij zijn Misfits!

Op 4 oktober 2014 ging ik met een droom naar de G1000 bijeenkomst in Uden.”Een toegankelijke plek creëren voor jonge, startende ondernemers”, is de droom die ik die dag op mijn baksteen bij de G1000 schreef. Tot mijn verbazing en schrik waren de jongeren zwaar ondervertegenwoordigd die dag. Vandaar dat mijn droom niet de gehoopte aanhang kreeg.

Lees verder

Wat als het geld op is?

Verduurzaming burgerpersbureaus (deel 1)

In september 2012 vroeg Abdelkhalik Oakki of ik jongeren uit zijn buurtje in Bos en Lommer, Amsterdam,  een mediatraining wilde geven. Hij had daarvoor geld toegekend gekregen uit een speciale pot van stadsdeel West voor burgerinitiatieven. Ik maakte een opzet voor tien lessen. De krant kwam in maart 2013 uit. De eerste exemplaren werden bezorgd door stadsdeelwethouder Hetty Welschen en de jongeren. We kwamen in de feestrubriek van Het Parool, niet gek voor een probleemwijk. Toen was het geld op.

Lees verder

Hoe verstaan we elkaar beter?

Ambtenaren en bewoners over communicatie

Elf mensen zitten op een doordeweekse avond aan tafel in buurtkamer de Bestevaer in Amsterdam West: burgers en ambtenaren die de communicatie willen verbeteren.  Op tafel liggen brieven van het Stadsdeel, die we zouden gaan bekijken. Maar de avond verloopt toch anders, want, zoals buurtbewoner Emmie Leenen terecht zegt: communicatie is veel meer dan brieven. En zo ontstond ook eigenlijk het idee voor deze bijeenkomst, drie maanden eerder.

Lees verder

Vallei des Doods

We stonden in een kring. Elk van ons gaf een persoonlijke terugblik op de dag. We hadden een wandeling gemaakt. Tijdens werksessies hadden we onze doelen en ambities met elkaar besproken. Daarover hadden we met elkaar meegedacht. De groepsleden waren verschillend: er waren mensen van banken, kennisinstellingen, bedrijven, universiteiten, branche-instellingen, ambtenaren, wethouders. Hun terugblikken op de dag waren gelijk: deze dag heeft veel inspiratie en ideeën opgeleverd. Hiermee moeten wij door!

Lees verder

Nieuwe buren

Ik heb het moeilijk. Niet zozeer privé, maar als overheidsdienaar. Ik heb het moeilijk met initiatiefrijke burgers. Ik ben er onlangs weer eens pijnlijk aan herinnerd na het lezen van de bundel: ‘De ondernemende burger. De woelige wereld van lokale initiatieven’. Een bundel vol succesverhalen over (inderdaad) lokale initiatieven. Grofweg kan je die indelen in saamhorigheidsactiviteiten, economische activiteiten en zorgactiviteiten. Dat is meer een theoretische indeling, want lokale initiatieven houden zich niet aan klassieke grenzen.

Lees verder

AlzheimerMuziekGeluk

Door een interview voor een boek over alzheimer realiseerde ik mij dat gebruik maken van muziek met zorggerichte afspeellijsten bij de verzorging van mijn moeder met alzheimer niet zo heel gewoon was als ik had gedacht. Dit heeft geleidt tot het schrijven van een 5 stappen muziekplan waarmee iedereen zelf muziekgeluk kan geven aan iemand met alzheimer en waarmee iedere mantelzorger zelf zorggerichte afspeellijsten kan samenstellen waarmee de zorg thuis, makkelijker en plezieriger verloopt.

Lees verder

Tellen alle stemmen?

Burgerpersbureaus als democratisch middel

In Het Parool verscheen eind 2014 een artikel over Bos en Lommer, een Vogelaarwijk in Amsterdam West. Dat artikel ging vooral over problemen en over hoe moeilijk het is om burgers te betrekken bij hun wijk.  In dezelfde tijd waren er drie buurtpersbureaus actief die hun eigen versie op de werkelijkheid gaven: verhalen over actieve vrijwilligers en betrokken professionals.

Lees verder

Jonge Sla: Ondernemend uit de uitkering

Twintig jaar geleden begon ik mijn eigen journalistiek bureau. Wanhopig en vanuit een uitkering. Ik was mislukt als freelance journalist (ik verkocht wel artikelen maar kon er de huur niet van betalen) en net ontslagen bij een nogal suf vertaalbureau. Kortom, niet echt je rolmodel van een flitsende ondernemer die het helemaal  gaat maken.

Lees verder

4 tips voor de ontwikkeling van uw burgerinitiatief

Ik ben Paul van Bree. Bedrijven en overheden geef ik inzicht in trends en ontwikkelingen. Zij gebruiken deze kennis om strategische beslissingen te nemen of om draagvlak voor activiteiten op te bouwen. Van de samenleving zelf wordt steeds meer verwacht; een van de grootste ontwikkelingen van dit moment. Ik adviseer initiatiefnemers en overheden hoe zij dit goed kunnen oppakken.

Lees verder

‘Slim beleid maken’ Onpartijdig of ondernemer?

“Dat jullie iets minder werknemer worden en iets vaker ondernemer.” Dat waren de woorden van minister Schultz van Haegen in haar nieuwjaarstoespraak van 2014. Zij verwees hiermee naar de energieke samenleving, waarin de rol van de overheid verandert. Hoe gaan wij, ambtenaren van IenM, om met deze energieke samenleving? Het NSOB heeft, samen met PBL, een essay (Leren door doen, Overheidsparticipatie in een energieke samenleving, 2014) geschreven om een antwoord te geven op die vraag.

Lees verder

Over burgertops en democratische vernieuwing

Gisteren mocht ik op de conferentie van de ministeries van BZK en BUZA en de G4 in Utrecht iets vertellen over hoe ervaringen met democratische vernieuwing in Nederlandse steden de Europese agenda van de stad (‘urban agenda’) kunnen voeden. Ik kon daarbij putten uit mijn advieswerk over democratische vernieuwing en mijn betrokkenheid bij netwerken van initiatiefnemers zoals de Utrechtse ruimtemakers en het netwerk nieuw Nederland.

Lees verder
Over het gunnen en het opeisen in het publieke domein

Bewonersconferentie genereert kracht voor kwetsbare groepen

In Amersfoort werd midden 2013 het BewonersWeb opgericht, een vrijwilligersorganisatie die tot doel heeft de zeventig vaak geïsoleerd werkende burgerinitiatieven -die op tal van terreinen werkzaam zijn-  te verbinden en te versterken. 

Lees verder
Ambtenaar in doe - democratie: onpartijdig of ondernemer?

Ambtenaar in doe - democratie: onpartijdig of ondernemer?

“Dat jullie iets minder werknemer worden en iets vaker ondernemer.” Dat waren de woorden van minister Schultz van Haegen in haar nieuwjaarstoespraak van 2014. Zij verwees hiermee naar de energieke samenleving, waarin de rol van de overheid verandert. De ‘energieke samenleving’ is een woord dat we binnen Infrastructuur en Milieu (IenM) gebruiken om verschijnselen aan te duiden die we ook ‘doe – democratie’ zouden kunnen noemen. Voor dat woord heeft BZK kennelijk voor gekozen.

Lees verder
Over het gunnen en het opeisen in het publieke domein

Over het gunnen en het opeisen in het publieke domein

Afgelopen maandag mocht in twee bijeenkomsten leiden die niets maar ook weer alles met elkaar te maken hadden. Met het landelijke netwerk doe-democratie ging het over de vraag hoe je mensen verleidt in het publieke domein te participeren zonder in een discussie over afbraak van de verzorgingsstaat te belanden. Daarna was er een bijeenkomst over het invoeren van de ‘right to challenge’ in Utrecht. Dat gaat over het recht van de bewoners van de stad om de gemeente uit te dagen bij het uitvoeren van publieke taken.

Lees verder
Eerste paal geslagen in Veenendaal

WRR houdt ons bij de les

Dat burgerinitiatieven een geweldig arsenaal aan maatschappelijk kapitaal blootlegt hoef ik aan de lezers van deze website niet uit te leggen. Wie zijn ogen in de eigen omgeving de kost geeft, ziet genoeg nieuwe, energieke ontwikkelingen op dit gebied. Mijn hoofdpijn zit bij de vraag hoe we die energie vasthouden en dusdanig borgen dat hij ‘here to stay’ blijft. Daar is nog te weinig debat over. Dan is het prettig dat we een Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) hebben die dat eens gedegen uitzoekt.

Lees verder
GZZ bijeenkomst

Regels verander je door samen te gaan knutselen

Vorige week kwam in het nieuws dat de gemeente Hollandse Kroon 80% van de regels uit de APV gaat schrappen onder het motto ‘dat kunnen de mensen zelf wel onderling regelen’. De reacties op de sociale media waren grotendeels positief: ‘weg met de regelzucht’. Maar ik las ook verontruste reacties als’ dat gaat een hoop bomen de kop kosten’ en ‘de gemeente zegt: zak allemaal maar in de stront”.

Lees verder