U bent hier

Doe Open! Festival voor vernieuwende lokale bestuurders, ambtenaren en burgers

Doe Open! is een festival voor vernieuwende lokale bestuurders, ambtenaren, maatschappelijk initiatiefnemers en burgers. Een half etmaal in het teken van de Doe-democratie, Open Overheid, Lokale Democratie en financiële transparantie.

Luister naar inspirerende sprekers. Ga aan de slag in interactieve sessies. En neem, na een Open Data Douche, plaats op de sofa bij (ervarings)deskundigen om al je vragen voor te leggen.

Minister Plasterk (BZK), Evelien Tonkens en Job Cohen verzorgen op deze dag de keynote speeches.

De organisatie is in handen van Pakhuis de Zwijger, team Doe-democratie, team Open Overheid en team Agenda Lokale Democratie van het ministerie van BZK en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (ICTU).

Ga op 18 mei de discussie aan over vitale lokale democratie. Start met het actieplan Open Overheid 2016-2017, ga op zoek naar nieuwe werkwijzen voor lokale overheden en werk samen met anderen toe naar het Doe Open! Manifest.

Programma

Vanaf 9.00 uur kun je terecht in Pakhuis de Zwijger en om 10.00 uur start het festival. Start de dag met een keynote van Evelien Tonkens of een Open Data Inspiratiedouche waarbij je antwoord krijgt op vragen over open data. Informeer je en creëer mee met het MaakdeBuurt platform voor participatieve besluitvorming. Luister later in de ochtend naar de keynotes over het Actieplan Open Overheid en Open Over Geld. Of neem deel aan een expertmeeting over het Recht op Participatie of een sessie over Civic Education waarbij we samen zoeken naar ideeën over het onderwerp.

Na de lunch trappen we af met een workshop over het Actieplan Open Overheid. Daarna kun je aansluiten bij een informatieve meeting over de Experimentwet of de sessie over Right to Challenge. Om 14.30 uur is er in de Grote Zaal een Keynote van de minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk. Daarnaast spreekt om 16.00 uur Job Cohen in de Grote Zaal. Verder zijn er verspreid over de middag verschillende programma’s over onder andere de G1000, Right to Challenge, Overheidsparticipatie en Open Over Geld. Om 17.00 werken we aan het Doe Open! Manifest. Vanaf 18.00 uur wordt er een ‘to-go’ maaltijd aangeboden wat ruimte geeft om rond te lopen en te netwerken.

Vervolgens gaan we om 19.00 uur door met het avondprogramma met Steve Clare in de Grote zaal. Aansluitend om 19.30 uur starten er sessies over Public Mediation, Democratic Challange en het spel Aanvliegroutes voor Open. Verder is er tussen 20.00-22.00 in de grote zaal een programma over de Ondernemende Burgers, waarbij het gelijknamige boek door de schrijvers als leidraad wordt gebruikt voor de avond. Tot 22.00 uur is er nog volop gelegenheid om mee te doen aan het OpenRaadscafé en het Democratiespel. Het festival eindigt om 22.00, maar na afloop is er altijd nog tijd voor een drankje in het café op de begane grond.

Gedurende de dag zijn er, verspreid door het gebouw, ook doorlopend, mini-trainingen Elevator Pitching en kun je ook zelf presenteren in onze Open Beamer ruimte. Verder organiseren we Sofa Sessies waarbij je kunt plaatsnemen op een sofa om als informatievrager gekoppeld te worden aan een informatie aanbieder. Al met al een vol en mooi programma.

Ben je gegrepen door bovenstaande onderwerpen? Dan beloven we dat het Doe Open! Festival één van jouw hoogtepunten van 2015 wordt. Ben je nog niet aangemeld voor het festival? Meld je hier aan om verzekerd te zijn van een plek.

Thema’s die tijdens het festival aan bod komen zijn:Democratic Challenge
Vernieuwende democratische praktijken worden aangejaagd en ondersteund. Op 18 mei is de kick-off van de Democratic Challenge en gaan we in gesprek over concrete casussen en ideeën.

Experimentenwet
We streven naar ruimte voor nieuwe innovatieve vormen van publieke taakuitvoering waarbij we knellende wet- en regelgeving tijdelijk buiten werking stellen. Met concrete casussen kijken we op welke manier we hiermee kunnen experimenteren.

Recht op participatie
Als we participatie als het recht zien op een gelijkwaardige samenwerking tussen burger en overheid, wat zijn dan de tien belangrijkste uitgangspunten? En is overheidsparticipatie überhaupt via een recht af te dwingen?

Open raadsportal, Glazen gemeente
Als we pilots met Open Raadsinformatie als een eerste stap zien op weg naar de glazen gemeente, hoe ziet het eindplaatje van de glazen gemeente er dan uit?

Lokale media
Een goed functionerende lokale democratie begint bij kwalitatief goede journalistiek. Lokale media hebben het tegelijkertijd zwaar: hoe kunnen we deze een impuls geven? Welke mogelijkheden bieden het digitale tijdperk? Heeft burgerjournalistiek de toekomst? En wat kunnen gemeenten zelf doen?

Open over geld
Als gemeenten open willen zijn over geld dan hebben ze een hele menukaart om uit te kiezen. Onder meer bezuinigingsdialoog, budgetmonitoring, Openspending, buurtbegroting en geldstromen door de wijk. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? En wat kan mijn gemeente het beste kiezen zonder zichzelf te overeten?

Versterking lokale rekenkamers
Rekenkamers zijn een controle-instrument van de gemeenteraad. Zij onderzoeken het gevoerde gemeentebestuur, en dragen daarmee bij aan de democratische controle. Hoe kunnen lokale rekenkamers worden versterkt nu de taken en budgetten van gemeenten zijn uitgebreid als gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein?

Aanvliegroutes voor Open Overheid
Als gemeente kunnen we het thema Open Overheid aanvliegen vanuit één van de vier aanvliegroutes: Open Contact, Open Aanpak, Open Data en Open Verantwoording. Dit ervaren wij aan de hand van een simulatiespel op basis van verschillende concrete casussen: een nieuw asielzoekerscentrum en een nieuw vuilnisophaalsysteem.

G1000
Bij deze nieuwe vorm van participatieve democratie gaan burgers en lokale spelers met elkaar in gesprek over de toekomst van de gemeente. Moeten we deze burgertoppen integreren in ons politieke systeem, en zo ja, hoe?

Wettelijk kader gemeenten
De Gemeentewet biedt kaders voor de inrichting en werking van het lokaal bestuur en de wisselwerking met burger en maatschappij. In hoeverre sluiten deze kaders aan bij de huidige dynamiek? Waar is ruimte voor verbetering?

De verschillende activiteiten tijdens het festival gaan zowel in op de afzonderlijke thema’s als op de verbondenheid tussen de onderwerpen. De meest recente informatie over het programma vind je hier of op de website van de Agenda Lokale Democratie of de website van Doe-democratie.

Datum: 18 mei 2015
Start: 10.00 uur, inloop vanaf 9.00 uur
Einde: 22.00 uur
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam
Doelgroep: Lokale bestuurders, ambtenaren, raadsleden, sociaal ondernemers, actieve burgers, professionals en andere geïnteresseerden.
Aanmelden: meld je hier aan om verzekerd te zijn van een plek. Voor aanvullende vragen kun je terecht bij mikis@open-overheid.nl.
Aanvullende informatie: Wij zorgen voor koffie, thee, water, lunch, diner en twee drankjes (overig eten/drinken zijn voor eigen kosten).
Organisatie: Pakhuis de Zwijger, Team Doe-democratie, team Open Overheid en team Agenda Lokale Democratie van het ministerie van BZK en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid.

Datum: 
18-05-2015
Locatie: 
Amsterdam, Pakhuis de Zwijger