Aan de slag met lokale democratie

De lokale democratie is voortdurend in beweging en er wordt op verschillende plekken gewerkt aan het versterken en vernieuwen ervan. Hier vind je instrumenten waarmee je de eigen gemeente direct kunt versterken en vernieuwen. Lees de inspirerende ervaringen van andere gemeenten of zoek verdieping van belangrijke actuele thema’s in de kennisbank.

Aan de slag met De Raad

Een krachtige, trefzekere gemeenteraad die in staat is om verschillende taken uit te voeren en klaar is voor de toekomst. Hoe kom je als raad hiervoor in positie? Zowel binnen als buiten het gemeentehuis. Wat zijn de mogelijkheden van toerusting van raadsleden en hoe krijg je grip op regionale samenwerking?
Lees verder

Aan de slag met Participatie

Betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid is van groot belang. Hoe organiseer je dat? Hier vind je meer over burgerparticipatie en hoe de gemeente zo transparant, open en toegankelijk mogelijk kan zijn voor haar burgers. Wanneer initiatieven van burgers komen, is de vraag hoe je hier als overheid mee omgaat. In dat geval is er sprake van overheidsparticipatie.
Lees verder

Aan de slag met Samenspel

Wanneer bestuurders, volksvertegenwoordigers en het ambtelijk apparaat in de gemeente soepel met elkaar samenwerken is het makkelijker om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Ook overheden moeten onderling goed met elkaar kunnen praten over de gemeenschappelijke opgaven.
Lees verder

Aan de slag met 'checks & balances'

Goede 'checks & balances' zijn een essentieel onderdeel van de democratie. Een open overheid en lokale media kunnen hieraan bijdragen. Vind hier meer informatie over de controle en verantwoording binnen het lokaal openbaar bestuur.
Lees verder

Recent toegevoegd op Lokale Democratie

Groot urgentiegevoel voor gezamenlijke aanpak van criminele beïnvloeding

Op 16 mei jl. vond de expertsessie plaats die gezamenlijk georganiseerd was door de ministeries…

Uitnodiging ontwerpsessies lokale democratie en bestuur

In juni organiseren we 6 ontwerpsessies over de lokale democratie en bestuur. We nodigen u uit…

Democratie in Actie

Een nieuwe impuls voor een sterke lokale democratie
Als onderdeel van het…

Handreiking zelfanalyse meervoudige democratie

Negen gemeenten zijn vanaf de zomer van 2017 in een Testlab meervoudige democratie aan de slag…

Column Gijsbert van Es: Drie tips voor de democratie

Op 5 april organiseerden BZK en VNG de themabijeenkomst ‘Meervoudige democratie in perspectief…

Ondermijning vraagt bewustzijn gemeenteraad

Ondermijning en georganiseerde criminaliteit kan in elke gemeente voorkomen, en vraagt dus om…