Wil en Wet - maatschappelijke initiatieven en regelgeving

Lees meer

“Maatschappelijk Aanbesteden”

Lees meer

Overheid en burgerinitiatief: omgaan met aansprakelijkheid

Lees meer

Net binnen de wet

Lees meer

Home

De politiek-maatschappelijke verhoudingen tussen de overheid, de markt en de gemeenschap zijn ingrijpend aan het veranderen. Dit heeft gevolgen voor het handelen van bestuurders en ambtenaren in het openbaar bestuur. Steeds vaker zijn burgers en sociale ondernemers zelf actief in het publieke domein, bijvoorbeeld in de rollen van co-bestuurder en co-producent van publieke waarde. De overheid vindt dit een positieve ontwikkeling en wil het aansluitingsvermogen van overheden vergroten door initiatiefnemers meer positie te geven. We noemen dit Doe-democratie.

Dit betekent meer zeggenschap, eigenaarschap en ruimte voor initiatiefnemers en daarnaast een bestuur dat partner is, ruimte geeft en de voorwaarden schept voor het initiatief.

BZK verbindt deze twee werelden met elkaar en wil als één van de actoren in een netwerk, deze ontwikkeling versnellen en stimuleren.

Nieuws

ProDemos: nieuwe publicatie Doe-democratie

15 januari 2016 De brochure Doe-democratie bevat tips voor raadsleden, wethouders, ambtenaren en burgers die te maken hebben met dit veelomvattende onderwerp.
Lees verder

Wallage: 'Verbinden moet Den Haag nog leren'

In het rapport 'Sturen én verbinden' stelt de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) dat "een toekomstbestendige Rijksoverheid niet alleen moet kunnen sturen, maar ook beter verbindingen moet kunnen leggen met burgers en instellingen". De vraag aan Rob-voorzitter Jacques Wallage is: hoe doe je dat, een Rijksoverheid organiseren die naast sturen ook kan verbinden?
Lees verder
Bijeenkomst

Laat burgers heft in handen nemen

Wat begon als een idee, weergegeven in een eenvoudige schets van honderd tafels met stoelen eromheen, werd op 6 juni 2015 een feit: de Burgertop Amsterdam die plaatsvond in de Zuiderkerk te Amsterdam.
Lees verder
Publiek tijdens Kendoe congres 12 oktober 2015

De kendoe-democratie: congres 12 oktober 2015

12 oktober stond in de Burgerzaal van het Rotterdamse Stadhuis de Kendoe-democratie centraal. Hoe wordt lokale democratische vernieuwing anno 2015 vormgegeven? Welke experimenten rond burgerparticipatie worden in het land uitgevoerd? En hoe reageren bewoners op de nieuwe mogelijkheden van zeggenschap en 'kendoe'? Onderwerpen die volop de aandacht kregen op het congres.
Lees verder
G1000 Uden

Uden op weg naar een andere democratie

Op maandag 2 nov. vond de burgermanifestatie G1000 in Uden plaats. Het theater Markant van Uden was tot in alle hoeken en gaten gevuld. Een paar honderd mensen bezochten het 'feestje van de doe-democratie', gesymboliseerd door tientallen kramen met door burgers zelf opgezette en opgepakte initiatieven en plannen. Kantelprofessor Jan Rotmans was zoals verwacht de populairste spreker.
Lees verder
Afbeelding publicatie De maatschappelijke stand van het land

Eerste Maatschappelijke Stand van het Land toont waarde nieuwe topsector!

In Nederland groeit een nieuwe topsector: duizenden bewonersinitiatieven, ondernemende communities, wijkondernemingen en social enterprises produceren maatschappelijke waarde en versterken de lokale economie.
Lees verder
Afbeelding opening Democratic Challenge festival

Democratic Challenge Festival

Maandag 5 oktober vond in De Nieuwe Stad (het terrein van de voormalige Prodentfabriek) in Amersfoort het Democratic Challenge Festival plaats. Op deze dag is eens te meer gebleken dat de beweging naar nieuwe lokale democratie alsmaar groter en groter wordt.
Lees verder